Terapia tDCS jako skuteczna forma rehabilitacji objawów ruchowych w chorobie Parkinsona

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Wprowadzenie             Udar mózgu jest główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności na całym świecie[1][2][3][4][5]. Nowe techniki neurorehabilitacji oparte na treningu są stosowane w podostrym i przewlekłym stadium po udarze [terapia ruchowa, urządzenia w...