Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

Szczecin, ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.

Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Centrum Neuroterapii!

Jesteśmy największą w województwie placówką, zajmującą się terapią Neurofeedback (Biofeedback-EEG) i Przezczaszkową Stymulacją Prądem Stałym (tDCS). Prowadzimy terapię/treningi osób w różnym wieku, zarówno zdrowych, jak i zaburzeniami, wykonywane przez dyplomowanego neuroterapeutę.

Współpracujemy z Uniwersytetem Szczecińskim!
Adres Centrum: Szczecin, ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.

Czym jest Neurofeedback (Biofeedback-EEG)?

Neurofeedback (Biofeedback-EEG) to innowacyjna terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazując zmniejszenie objawów w stanach patologicznych. Aktywność EEG mózgu jest zbierana przez elektrody przyczepione do głowy pacjenta w określonych, standaryzowanych punktach, i przekazywana poprzez głowicę obliczeniową do komputera, gdzie jest następnie przetwarzana na wykresy sześciu fal mózgowych. Dowiedziono, że wysokość poszczególnych fal w konkretnym obszarze mózgu odpowiada za dane zaburzenie lub stan psychiczny. Trenujący uczy się kontrolować aktywność mózgu poprzez specjalne gry treningowe. Rolą terapeuty jest odpowiedni dobór miejsc na głowie klienta, gdzie występują odchylenia oraz wybór fal, które trenujący powinien tłumić lub wzmacniać. Terapeuta określa zakres wysokości fal, który osiągnąć musi pacjent, aby otrzymać nagrodę w postaci punktu w grze. Dzięki regularnym treningom osoby uczone są w stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów i w przyszłości będą potrafiły samodzielnie kontrolować objawy zaburzeń psychicznych, zredukować negatywne stany emocjonalne lub zwiększyć swoją wydajność.
Neurofeedback jest metodą bezpieczną i przebadaną. Publikacje nad jej kolejnymi zastosowaniami medycznymi powstają od lat 70 XX wieku i w tej chwili ich ilość wynosi kilka tysięcy.

Dla kogo jest neurofeedback?

Neurofeedback adresowany jest przede wszystkim do:

N

Osób zdrowych, chcących poprawić swoje zdolności poznawcze – pamięć, koncentrację, wydłużyć zdolność do podtrzymania uwagi, przyspieszyć zasypianie, polepszyć swój nastrój, polepszyć odporność na stres, łatwiej wprowadzać się w stan relaksacji. Korzystają z niego sportowcy, menedżerowie, artyści, studenci, uczniowe, urzędnicy, lekarze oraz wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wydajność. Trening stosowany z tego powodu nazywany jest “treningiem wydajności PEAK” (wydajności szczytowej).

N

Osób z zaburzeniami o lekkim nasileniu, niezdiagnozowanych, posiadających rozmaite problemy natury psychologicznej – z koncentracją, pamięcią, z utrzymaniem uwagi, obniżonym nastrojem, zasypianiem, negatywnymi myślami, niepokojem, stresem.

N

Osób z zaburzenami o średnim lub znacznym nasileniu, zwykle zdiagnozowanymi przez lekarza, często w trakcie leczenia, do którego terapia neurofeedback jest uzupełnieniem. Zaliczają się do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, ADHD, ADD, mania, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi typu choroba Parkinsona lub Alzheimera, a także osoby uzależnione (narkotyki, alkohol, nikotyna).

Dokładny opis terapii znajduje się w zakładce „Neurofeedback”, natomiast szczegółowe opracowania naukowe dotyczące skuteczności terapii w leczeniu zaburzeń, znajdują się w zakładce „Leczenie zaburzeń”.

Ile trwa terapia neurofeedback?

Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zaburzenia lub celu, jaki dana osoba chce osiągnąć. Usprawnienie zdolności poznawczych u zdrowych ludzi może nastąpić po 25-30 sesjach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty w poważnych zaburzeniach typu autyzm lub choroba Alzheimera występują po 40 sesjach. Warto co pół roku przeprowadzać krótkie, kontrolne sesje przypominające.

 

Czym jest terapia tDCS

(przezczaszkowa stymulacja prądem stałym)?

Terapia tDCS, zwana również mikropolaryzacją mózgu, to nieinwazyjna i bezbolesna technika stymulacji mózgu prądem o niskim napięciu i natężeniu. Polega na przypięciu do głowy pacjenta elektrod dostarczających prąd i wytwarzających pole elektryczne w mózgu. Dochodzi do modulacji aktywności neuronów w korze mózgowej. Elektroda dodatnia (anoda) zwiększa pobudliwość neuronów, a ujemna (katoda) dziala hamująco. Zmiany pobudliwości są wzmacniane i podtrzymymywane w efekcie następczym dzięki mechanizmom synaptycznym, do których należy aktywacja NMDA (receptor glutaminowy) i wzmocnienie procesu synaptycznego (LTP). Pobudzenie tych mechanizmów jest niezbędne w uczeniu się i neuroplastyczności. Stymulowane są procesy neurogenezy (tworzenia się nowych neuronów) i aktywowane procesy samonaprawcze mózgu. Ta metoda terapeutyczna jest młodsza niż Neurofeedback, natomiast równie intensywnie badana. Do tej pory opublikowano kilkanaście monografii dotyczących zastosowań klinicznych terapii tDCS oraz ponad 7 tysięcy badań naukowych. Więcej o terapii dowiedzą się Państwo w zakładce „tDCS”.

Dla kogo jest tDCS?

N

Osoby chore: tDCS znajduje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych z uszkodzeniami mózgowia, chorobami neurodegeneracyjnymi i innymi dysfunkcjami neurologicznymi. Szczególnie skuteczny jest w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Aktywacja neuroplastyczności kompensacyjnej umożliwia skuteczne prowadzenie treningu ruchowego, afektywnego i poznawczego oraz percepcji uwagi. W zaburzeniach depresyjnych tDCS powoduje normalizację nierównowagi międzykomórkowej aktywności neuronalnej między obszarami mózgu. TDCS jest skutecznym narzędziem w terapii przewlekłego bólu o znanym lub nieznanym pochodzeniu, działającym między innymi na receptory opioidowe. Szczegółowe opracowania naukowe dotyczące skuteczności terapii tDCS w leczeniu różnych zaburzeń, znajdują się w zakładce „Leczenie zaburzeń”.

N

Osoby zdrowe: tDCS ma korzystny wpływ na funkcje poznawcze u osób zdrowych. Poprawia skupienie, przyspiesza uczenie się i zapobiega procesom demencyjnym oraz naturalnemu obniżaniu się sprawności intelektualnej wraz z wiekiem. Szczegółowe opracowania naukowe dotyczące skuteczności terapii tDCS w poprawie wydajności poznawczej, znajduja się w zakładce „Wydajność poznawcza”.

Ile trwa terapia tDCS?

Podobnie jak w przypadku Neurofeedback, długość pojedynczej terapii tDCS i ilość przeprowadzonych sesji terapeutycznych uzależniona jest od rodzaju problemu, z jakim przychodzi klient. Konieczne jest przeprowadzenie minimum 10 sesji terapeutycznych przy lżejszych zaburzeniach oraz u zdrowych osób.

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280