Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Udar mózgu jest główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności na całym świecie. Nowe techniki neurorehabilitacji oparte na treningu są stosowane w podostrym i przewlekłym stadium po udarze [terapia ruchowa, urządzenia w postaci robotów asystujących, funkcjonalna...
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

TDCS w terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnych

            Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to zaburzenia neuropsychiatryczne, którego częstość występowania w ciągu życia szacowana jest na 2%[1]. OCD charakteryzuje się obecnością obsesyjnych, nawracających, natrętnych myśli i / lub kompulsji, które są zwykle...
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Terapia tDCS a zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego

            Negatywne nastawienie percepcyjne odgrywa kluczową rolę w zaburzeniach depresyjnych i lękowych oraz upośledza percepcję i pamięć, które mogą zostać przywrócone przez leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne u zdrowych ochotników[1] i pacjentów z depresją[2]....
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w badaniach nad starzeniem

Światowa populacja starzeje się. Na przykład oczekuje się, że populacja osób starszych w Stanach Zjednoczonych podwoi się do roku 2050. Wraz z podeszłym wiekiem następuje spadek zarówno funkcji fizycznych, jak i poznawczych, a także częstsze występowanie przewlekłego...
Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w rehabilitacji po udarze

Terapia tDCS w leczeniu uzależnień

Terapia tDCS w leczeniu uzależnień Zaburzenia związane z uzależnieniami należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych i stanowią poważne obciążenie społeczno-ekonomiczne. Dane Światowej Organizacji Zdrowia sugerują, że nadużywanie alkoholu powoduje 3,3 miliona zgonów...