Terapia tDCS w leczeniu szumów usznych

Terapia tDCS w leczeniu szumów usznych

Szacuje się, że szum w uszach, charakteryzujący się percepcją dźwięku przy braku zewnętrznego źródła akustycznego, ma ogólnoświatową częstość występowania na poziomie 12–30% wśród ogółu społeczeństwa, wzrastając do 30% u osób powyżej 50 roku życia. Badania populacyjne...
Terapia tDCS w leczeniu szumów usznych

Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wprowadzenie i krótkie umówienie badań Termin „zaburzenie uczenia się” został po raz pierwszy wprowadzony przez Samuela Kirka w 1962 roku. Według doniesień rozpowszechnienie trudności w uczeniu się wynosi od 5% do 15%. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) to...