Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych

Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych

Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych Około 30-45% pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (CP) ma zaburzenia...
Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych

Wpływ terapii tDCS na zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Wpływ terapii tDCS na zaburzenia afektywne dwubiegunowe Choroba afektywna dwubiegunowa (BD lub ChAD) to ciężkie i nawracające zaburzenie mózgu. ChAD dotyka 1–4% ogólnej populacji, przy czym u połowy osób dotkniętych chorobą pojawia się przed 21 rokiem życia. ChAD...
Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych

Terapia tDCS w łagodzeniu objawów Zespołu Tourette’a

Terapia tDCS w łagodzeniu objawów Zespołu Tourette’a Biorąc pod uwagę znaczne skutki uboczne i oporność na leczenie przy użyciu konwencjonalnej terapii, potrzebne są nowe podejścia terapeutyczne dla pacjentów z zespołem Tourette’a (GTS). Z powodu coraz większego...