Terapia tDCS jako opcja terapeutyczna leczenia zmęczenia wywołanego chorobą Parkinsona (PDRF)

Neurofeedback w leczeniu dysleksji

Neurofeedback w leczeniu dysleksji W tym badaniu dokonano przeglądu niedawno opublikowanej literatury naukowej na temat stosowania neurofeedbacku EEG w leczeniu dysleksji. Dysleksja charakteryzuje się poważnymi trudnościami w pisaniu, czytaniu, uczeniu się,...
Terapia tDCS jako opcja terapeutyczna leczenia zmęczenia wywołanego chorobą Parkinsona (PDRF)

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała migdałowatego, prowadzi do poprawy zdolności regulowania emocji u żołnierzy podczas treningu bojowego, umiejętności, która może zapobiegać przyszłym...