Zabezpieczone: Neurofeedback w łagodzeniu objawów stwardnienia rozsianego

Neurofeedback w leczeniu dysleksji

Neurofeedback w leczeniu dysleksji W tym badaniu dokonano przeglądu niedawno opublikowanej literatury naukowej na temat stosowania neurofeedbacku EEG w leczeniu dysleksji. Dysleksja charakteryzuje się poważnymi trudnościami w pisaniu, czytaniu, uczeniu się,...
Zabezpieczone: Neurofeedback w łagodzeniu objawów stwardnienia rozsianego

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała migdałowatego, prowadzi do poprawy zdolności regulowania emocji u żołnierzy podczas treningu bojowego, umiejętności, która może zapobiegać przyszłym...