Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wprowadzenie i krótkie umówienie badań Termin „zaburzenie uczenia się” został po raz pierwszy wprowadzony przez Samuela Kirka w 1962 roku. Według doniesień rozpowszechnienie trudności w uczeniu się wynosi od 5% do 15%. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) to...
Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych

Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w połączeniu z treningiem poznawczym na poprawę funkcji poznawczych i językowych u dzieci z porażeniem mózgowym z zaburzeniami funkcji poznawczych Około 30-45% pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (CP) ma zaburzenia...
Wpływ terapii tDCS na trudności w uczeniu się dzieci

Wpływ terapii tDCS na zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Wpływ terapii tDCS na zaburzenia afektywne dwubiegunowe Choroba afektywna dwubiegunowa (BD lub ChAD) to ciężkie i nawracające zaburzenie mózgu. ChAD dotyka 1–4% ogólnej populacji, przy czym u połowy osób dotkniętych chorobą pojawia się przed 21 rokiem życia. ChAD...