Czy trening neurofeedbacku może poprawić wydajność? Metaanaliza


            Pojawiło się wiele twierdzeń dotyczących możliwości treningu neurofeedback zwiększającego wydajność. Celem takiego treningu jest wykonanie przez daną osobę określonej funkcji lub zadania z mniejszą liczbą błędów i większą wydajnością, co skutkuje bardziej pozytywnym wynikiem. W niniejszym przeglądzie przeanalizowano dowody z badań treningu neurofeedbacku w celu zwiększenia wydajności w określonym obszarze. Wcześniejsze badania udokumentowały powiązania między określonymi stanami kory mózgowej a optymalnymi poziomami wydajności w szeregu zadań. Ta informacja dostarcza wiarygodnego uzasadnienia dla stosowania neurofeedbacku do szkolenia osób w celu poprawy ich wydajności. Analiza literatury ujawniła, że trening neurofeedbacku został wykorzystany do zwiększenia wydajności w trzech głównych obszarach; sport, wydajność poznawcza i wydajność artystyczna. W przeglądzie przeanalizowano dowody z badań treningu neurofeedbacku w każdym z tych trzech obszarów. Donoszono o pewnych sugestywnych odkryciach dotyczących wykorzystania treningu neurofeedback w celu zwiększenia wydajności. Jednak z powodu szeregu ograniczeń metodologicznych i ogólnego niepowodzenia w wywoływaniu jednoznacznych zmian w wyjściowej aktywności EEG, nie ustalono jeszcze wyraźnego związku między treningiem neurofeedback a zwiększoną wydajnością. W całym przeglądzie podkreślono szereg zaleceń, które mają pomóc w przyszłych badaniach.

Tekst ma 14 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280