Diagnostyka QEEG i Loreta

W Zachodniopomorskim Centrum Neuroterapii jako jedyni w Szczecinie wykonujemy pełną diagnostykę QEEG (ilościowe EEG) wraz z tomografią elektromagnetyczną niskiej rozdzielczości (LORETA) ze wszystkich 19 punktów za skórze głowy, według międzynarodowego standardu 10-20. Koszt badania: 350 zł.

 

Badanie QEEG opisuje spektralne właściwości EEG. Może ujawnić odstępstwa od normatywnych baz danych, których nie da się dostrzec, przeglądając jedynie surowy zapis EEG. Odstępstwa te dotyczą najczęściej porównania amplitud różnych pasm częstotliwości z oczekiwanymi wartościami i/lub badania komunikacji między różnymi obszarami mózgu. Tych informacji używa się do zaplanowania protokołu terapeutycznego neurofeedback. Terapeuta, rozpoznając i obserwując wzorce aktywności elektrycznej mózgu pacjenta, może dobrać taki rodzaj terapii, która pomoże trenującemu nauczyć się samoregulacji aktywności mózgu. Ponieważ prawidłowym wzorcom fal odpowiadają różne stany psychiczne, a nieprawidłowym – choroby i zaburzenia, można dążyć do normalizacji tych parametrów funkcjonowania kory mózgowej, które działają nieprawidłowo, jednocześnie uzyskując poprawę kliniczną.

W diagnostyce QEEG pełnoczepkowej wykorzystuje się 19 czynnych odprowadzeń umieszczonych na całej skórze głowy, które pobierają informacje o aktywności elektrycznej mózgu. Uzyskane dane są kompletne i w pełni obrazują funkcjonowanie mózgu. Mogą ujawnić nieprawidłowe wzorce fal mózgowych, które korespondują ze zgłaszanymi przez pacjenta objawami. Tylko diagnostyka pełnoczepkowa umożliwia dobranie odpowiedniego protokołu terapeutycznego, wybór obszaru mózgu, który będzie trenowany oraz określenie typu fal mózgowych i ich częstotliwości, które będą wzmacniane lub hamowane. Diagnostyka pełnoczepkowa ma też tę zaletę, że pomiar we wszystkich punktach wykonywany jest w tym samym momencie. Można przeprowadzić badanie w różnych stanach świadomości – podczas czuwania z oczami otwartymi, zamkniętymi, bądź podczas wykonywania zadania poznawczego.

Z uzyskanych danych można stworzyć mapę topograficzną mózgu w 2D, która dostarcza informacji o czynności mózgu w formie surowych danych odnośnie amplitud jednohercowych pasm częstotliwości.

Rysunek 1: QEEG u 59-letniego pacjenta z przewlekłym bólem neuropatycznym. Widać wzrost czołowej i skroniowej mocy beta.

 Diagnostyka LORETA (tomografia elektromagnetyczna o niskiej rozdzielczości) to nowa metoda lokalizacji aktywności elektrycznej w mózgu na podstawie potencjałów skóry głowy z wielokanałowych zapisów EEG w 3D. Analiza LORETA różni się od innych technik ilościowej analizy EEG, ponieważ umożliwia określenie względnej aktywności regionów mózgu za pomocą elektrod powierzchniowych. EEG jest miarą różnic potencjałów elektrycznych, ale metoda LORETA szacuje gęstości prądu na głębszym poziomie kory.

            Metoda LORETA wykorzystuje najlepsze algorytmy oszacowania, które lokalizują korowe generatory obserwowanego sumarycznego odpalenia neuronów. Klucz LORETA szacuje aktualną gęstość źródła dla 2394 wokseli o wymiarach 7 x 7 x 7 mm. LORETA wdraża trójpowłokowy sferyczny model skóry, czaszki i kory mózgowej, który jest współrejestrowany z atlasem MRI Talairach i Tournoux. Dzięki współrejestrowaniu przestrzeni w atlasie mózgu możliwe jest zmapowanie aktywności elektrycznej we wszystkich strukturach korowych. Dodatkową zaletą metody LORETA w porównaniu z zapisami na skórze głowy jest to, że rekonstrukcja jest niezależna od odniesienia stosowanego przy uzyskiwaniu zapisów EEG. Wedlug badań, wyniki uzyskane tomografią LORETA, są skorelowane z danymi z obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Diagnostyka elektromagnetyczna pozwala uzyskać informacje o pobudliwości kory mózgowej i głębszych struktura mózgu w trójwymiarze. Umożliwa zatem trafniejszy dobór protokołu terapeutycznego i skuteczniejsze leczenie. Jedyną wadą tej metody jest wysoka wrażliwość na artefakty, czyli zakłócenia zapisu EEG, wywołane napięciem mięśniowym lub ruchem gałek ocznych.

 

Rysunek 2: Obrazowanie LORETA u 59-letniego pacjenta z przewlekłym bólem neuropatycznym. (B) pokazuje lewy obszar wyspy (na czerwono) z rozregulowaną częstotliwością theta. (C) pokazuje lewy obszar wyspy z rozregulowaną częstotliwością beta.

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280