EEG-neurofeedback w optymalizacji wydajności II – przegląd wpływu na kreatywność

Neurofeedback jest formą warunkowania instrumentalnego, w której poprzez natychmiastową informację zwrotną uczestnik uczy się samoregulacji swojej neurofizjologii. EEG-neurofeedback, powstający jako odgałęzienie biofeedbacku, ma rosnącą bazę dowodów na jego skuteczność. W ciągu ostatniej dekady neurofeedback znalazł akceptację z innymi metodami obrazowania mózgu, w tym sprzężeniem zwrotnym fMRI, a także spektrometrią w bliskiej podczerwieni i przezczaszkową sonografią dopplerowską. Dodatkowo fMRI zastosowano do monitorowania wyników sprzężenia zwrotnego EEG z niektórymi podstawowymi raportami neuronauki na temat EEG-neurofeedback w połączeniu z TMS i fMRI. Zastosowania neurofeedbacku EEG rosną wykładniczo zarówno w zakresie optymalizacji wydajności, jak i w leczeniu klinicznym, przy czym najpopularniejszym zastosowaniem klinicznym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Coraz większe zrozumienie EEG we współczesnej neurobiologii afektywnej i poznawczej doprowadziło do powstania innowacyjnych protokołów, w tym treningu górnej alfa, gamma, theta w przedniej linii środkowej, które uzupełniły te zaczerpnięte z klinicznej domeny zastosowań neurofeedbacku, takich jak rytm czuciowo-ruchowy (SMR ) i trening alfa / theta (A / T).

Badania w zakresie sztuk performatywnych, wraz z pomocniczymi badaniami neurofizjologicznymi z muzykami, odegrały rolę w pobudzeniu tego odnowienia zainteresowania neurofeedbackiem EEG, a jednym z powodów było to, że rząd wielkości poprawy wydajności muzycznej elitarnego konserwatorium miał znaczenie zawodowe i pedagogiczne. W dwóch badaniach wzrost wydajności muzycznej był związany z podniesieniem theta (4–7 Hz) w stosunku do alfa (8–12 Hz), zwanym protokołem alfa / theta (A / T), i nie występował z treningiem szybszych fal rytmu motorycznego (SMR, 12–14 Hz) i beta1 (15–18 Hz), który jednak wywołał wzrost uwagi muzyków. Muzykalność / Kreatywność to główna kategoria wydajności wzmocniona przez trening A / T, protokół opracowany pierwotnie w celu zwiększenia kreatywności, ale bez dowodów na poparcie. Rezultaty dotyczące muzyków zainspirowały serię badań nad sztukami performatywnymi, w wyniku których protokół ten dostarczył jak dotąd najbardziej powtarzalnych wyników, nie tylko w odniesieniu do wydajności artystycznej, ale ogólnie w zakresie optymalnej wydajności. Zyski po treningu A / T zostały odkryte u muzyków i tancerzy, początkujących i elitarnych, w sumie w siedmiu przypadkach, podczas gdy trening SMR miał korzystny wpływ głównie na wydajność artystyczną u nowicjuszy w pięciu przypadkach, przypuszczalnie poprzez wpływ na umiejętności niższego poziomu, które stają się automatyczne w wydajności u elitarnych wykonawców.

Kreatywność, zwłaszcza wydajność kreatywności w sztuce, będzie przedmiotem tej części przeglądu dotyczącego skuteczności i walidacji EEG-neurofeedbacku w celu optymalizacji funkcji u zdrowych osób.

Artykuł ma 20 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280