Efektywność treningu neurofeedback u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W badaniu zbadano skuteczność treningu neurofeedbacku w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) oprócz zastosowania podstawowej terapii neurorozwojowej. Projekt badawczy miał na celu zbadanie, czy dzieci w wieku 4,0-14,3 lat, które odbyły trening w zakresie neurofeedbacku, wykazywały poprawę w czasie i czy mogłyby osiągnąć większą poprawę niż grupa kontrolna ze względu na dodatkowy trening. Szesnastu uczestników z rozpoznaniem ASD przydzielono do leczenia (n = 8) lub grupy kontrolnej (n = 8). Obie grupy otrzymały intensywną podstawową terapię, podczas gdy grupa terapeutyczna dodatkowo wzięła udział w 15 sesjach treningu neurofeedbacku w oparciu o zindywidualizowane protokoły treningowe. Postęp oceniano za pomocą ilościowych zapisów elektroencefalografii (QEEG), dwóch kwestionariuszy autyzmu oraz testu imitacji. Ponadto porównano oceny rodziców i nauczycieli, aby sprawdzić, czy zmiany były postrzegane podobnie przez różnych respondentów. Wyniki wykazały, że wszyscy uczestnicy wykazali poprawę w kilku domenach. Odnotowano szczególnie skuteczne zmniejszenie manieryzmu autystycznego, mierzone w Skali Reakcji Społecznej (SRS-2). Jednak uczestnicy grupy terapeutycznej mogli częściowo osiągnąć większą poprawę niż grupa kontrolna, szczególnie w odniesieniu do ich zdolności do naśladowania, a także aktywności fal mózgowych. Dane QEEG dla grupy terapeutycznej wyraźnie ujawniły pozytywne zmiany po treningu neurofeedback. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele zgłaszali porównywalne ulepszenia, które mogą wskazywać na możliwe efekty uogólnienia w różnych środowiskach. Wyniki wyraźnie przemawiają za korzyściami płynącymi z połączenia kompleksowej podstawowej terapii z dodatkowym treningiem neurofeedbacku w celu skutecznego leczenia ASD. Omówiono ograniczenia badań i implementacji dla przyszłych badań.

Całe badanie ma 25 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280