Fibromialgia i neurofeedback

Fibromialgia i neurofeedback

Wczesne uzasadnienie dla stosowania neurofeedbacku i napędzanej stymulacji EEG (EDS) w leczeniu fibromialgii zostało omówione przez Donaldsona i jego współpracowników (Donaldson, Nelson i Schulz, 1998b; Mueller, Donaldson, Nelson i Layman, 2001)[1][2]. W tym ostatnim badaniu 30 pacjentów koncentrowało się na sesjach terapeutycznych EDS, średnio 37 sesji (zakres 16–80). Pakiet leczenia obejmował dwa biofeedbacki-EMG, pięć do sześciu sesji fizjoterapeutycznych i siedem sesji masażu. Były doniesienia pacjentów o „zwiększonej jasności poznawczej, poprawie snu, zwiększonej energii psychicznej i fizycznej, zmniejszeniu zaburzeń afektywnych i zwiększonej świadomości bólu zlokalizowanego w przeciwieństwie do uogólnionego” (Mueller i in., 2001, s. 939). Zmniejszyło się stosowanie leków na receptę i bez recepty.

Dalsze rozwinięcie tego podejścia zostało opisane przez Esty i Perman (2003)[3]. Następnie opublikowano randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne systemu Flexyx (Kravitz, Esty, Katz i Fawcett, 2006)[4]. W tym ostatnim stwierdzono, że „tylko ogólna ocena wrażeń oceniana przez klinicystów wykryła odpowiedź związaną z leczeniem. . . [które] utrzymywało się tylko przez tydzień po leczeniu ”. „Oceny klinicystów [były] bardziej optymistyczne niż oceny uczestników ”(str. 56). Klinicyści stwierdzili, że „najważniejszym odkryciem może być to, że u pacjentów z fibromialgią samo leczenie neurofeedback nie jest wystarczające do wyzdrowienia” (s. 56), a ponadto artykuł zawierał doskonałą dyskusję na temat potencjalnych problemów i wyjaśnień, które mogą mieć wpływ na tego typu badania i które wymagają udziału w przyszłych badaniach.

Nowsze i bardziej zachęcające opublikowane badanie wykorzystało neurofeedback rytmu czuciowo-ruchowego (SMR) w randomizowanym, kontrolowanym badaniu z ślepą próbą na 18 pacjentach, w którym przeprowadzono 20 sesji neurofeedback SMR w porównaniu z grupą leczoną farmakologicznie (escitalopram; nazwa handlowa: Lexapro) (Kayiran, Dursun, Ermutlu i Karamürsel, 2010)[5]. Obie grupy doświadczyły znacznej poprawy po leczeniu, ale grupa neurofeedback wykazała „większe korzyści niż grupa kontrolna”. Autorzy uznają ograniczenie wynikające z braku wiedzy „o jakimkolwiek procesie, który może prowadzić do wyjaśnienia mechanizm interwencji [neurofeedback] w fibromialgii ”(s. 300). To wstępne badanie daje jednak nową nadzieję, że neurofeedback będzie miał uzasadnione miejsce w leczeniu fibromialgii.

Ostrożni praktycy, którzy nadal stosują interwencje neurofeedback w fibromialgii, prawdopodobnie włączają ją do multidyscyplinarnego podejścia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wśród wyzwań stojących przed badaczami i praktykami klinicznymi jest identyfikacja czynników kierujących doborem pacjentów oraz dostosowywanie doboru, kombinacji i sekwencjonowania interwencji.

W systematycznym przeglądzie piśmiennictwa (Holdcraft, Assefi i Buchwald, 2003)[6] stwierdzono, że dowody na poparcie stosowania neurofeedbacku w leczeniu fibromialgii są ograniczone, chociaż te już dostępne ogólnie wskazują na lepsze wyniki leczenia u pacjentów, u których zastosowano terapię neurofeedback.

Opracowano na podstawie: Dorsher P. T., Schwartz M. S. „Fibromyalgia Syndrome”.

[1]Donaldson, C. C. S., Nelson, D. V., & Schulz, R. (1998). Disinhibition in the gamma motoneuron circuitry: A neglected mechanism for understanding myofascial pain syndromes? Applied Psychophysiology and Biofeedback, 23(1), 43–57.

[2]Mueller, H., Donaldson, C. C. S., Nelson, D., & Layman, M. (2001) Treatment of fibromyalgia incorporating EEG-driven stimulation: A clinical outcomes study. Journal of Clinical Psychology. 57(7), 933–952.

[3]Esty, M. L., & Perlman, E. (2003). Neurotherapeutic treatment of fibromyalgia using EEG-based stimulation. Fibromyalgia Frontiers, 11(4), 3–13.

[4]Kravitz, H. M., Esty, M. L., Katz, R. S., & Fawcett, J. (2006). Treatment of fibromyalgia syndrome using low-intensity neurofeedback with the Flexyx Neurotherapy System: A randomized controlled clinical trial. Journal of Neurotherapy, 10(2–3), 41–58.

[5]Kayiran, S., Dursun, E., Ermutlu, N., & Karamürsel, S. (2007). Neurofeedback in fibromyalgia syndrome. Agriculture, 19(3), 47–53.

[6]Holdcraft, L. C., Assefi, N., & Buchwald, D. (2003). Complementary and alternative medicine in fibromyalgia and related syndromes. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 17(4), 667–683.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280