Inne kliniczne zastosowania terapii neurofeedback

Inne kliniczne zastosowania terapii neurofeedback – krótki przegląd

 

            Poniżej wymieniono kolejne zastosowania kliniczne w leczeniu różnych zaburzeń, potwierdzone badaniami naukowymi: chroniczne zmęczenie[1], syndrom Tourette’a[2][3], zmniejszenie objawów choroby Parkinsona, drżeń i efektów ubocznych leczenia lewodopą[4][5][6], zaburzenia równowagi, zaburzenia połykania, krztuszenie się, nietrzymanie moczu[7], zaburzenia psychiczne u dzieci z historią wykorzystywania i zaniedbania[8] lub reaktywnymi zaburzeniami przywiązania[9], porażenie mózgowe[10], zespół niespokojnych nóg i zaburzenia okresowego ruchu kończyn[11], fizyczne i emocjonalne objawy związane z cukrzycą typu I[12], drżenie samoistne, „chemo brain”, czyli zaburzenia pamięci i koncetracji będące skutkiem chemioterapii, radioterapii lub terapii hormonalnej[13][14], poprawa stabilności postawy i zmniejszenie ryzyka upadków u starszych osób[15], poprawa przetwarzania uwagi u pacjentów po wstrząśnieniu mózgu[16], rehabilitacja w nabytych uszkodzeniach mózgu[17], poprawa jakości snu[18][19], wywołanie reorganizacji mózgu po przewlekłym udarze[20], poprawa uwagi i pamięci roboczej w zaburzeniach czytania[21], redukcja bólu, poprawa funkcji wykonawczych i pamięci długotrwałej w stwardnieniu rozsianym[22][23], poprawa funkcjonowania i zmniejszenie bólu w protrakcji głowy[24], rehabilitacja poznawcza u osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym[25][26], poprawa funkcji poznawczych, uwagi ciągłej, przestrzennej pamięci roboczej i zwiększenie gęstości hipokampu u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi[27][28][29][30][31].

            Badania wykazały, że schizofrenicy mogą uczestniczyć w treningu neurofeeback[32][33][34], a doświadczenia kliniczne z przewlekłymi schizofrenikami stanowią zachętę, że może to być dodatkowa interwencja terapeutyczna, która ma olbrzymi potencjał[35][36][37].

[1]Hammond, D. C. (2001b). Treatment of chronic fatigue with neurofeedback and self-hypnosis. NeuroRehabilitation, 16, 295–300.

[2]Tansey, M. A. (1986). A simple and a complex tic (Gilles de la Tourette’s syndrome: Their responses to EEG sensorimotor rhythm biofeedback training. International Journal of Psychophysiology, 4(2), 91–97.

[3]B. J. Coffey, Potential New Tourette Syndrome Treatments: Will Real-Time Neurofeedback Have a Role?

[4]Thompson, M., & Thompson, L. (2002). Biofeedback for movement disorders (dystonia with Parkinson’s disease): Theory and preliminary results. Journal of Neurotherapy, 6(4), 51–70.

[5]I. Philippens, Sensorimotor rhythm neurofeedback as adjunct therapy for Parkinson’s disease.

[6]Shenghong He, Beta Oscillation-Targeted Neurofeedback Training Based on Subthalamic LFPs in Parkinsonian Patients.

[7]Hammond, D. C. (2005a). Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing. Journal of Neurotherapy, 9(1), 27–36.

[8]Huang-Storms, L., Bodenhamer-Davis, E., Davis, R., & Dunn, J. (2006). QEEG-guided neurofeedback for children with histories of abuse and neglect: Neurodevelopmental rationale and pilot study. Journal of Neurotherapy, 10(4), 3–16.

[9]Fisher, S. F. (2009). Neurofeedback and attachment disorder: Theory and practice. In T. H. Budzyknski, H. K. Budzynski, J. R. Evans, & A. Abarbanel (Eds.), Introduction to quantitative EEG and neurofeedback: Advanced theory and applications 2nd ed., (pp. 315–335). New York, NY: Elsevier.

[10]Ayers, M. E. (2004). Neurofeedback for cerebral palsy. Journal of Neurotherapy, 8(2), 93–94.

[11]Hammond, D. C. (2012). Neurofeedback treatment of restless legs and periodic limb movements. Journal of Neurotherapy.

[12]Monjezi, S., & Lyle, R. R. (2006). Neurofeedback treatment of type I diabetes mellitus: Perceptions of quality of life and stabilization of insulin treatment–two case studies. Journal of Neurotherapy, 10(4), 17–21.

[13]Raffa, R. B., & Tallarida, R. J. (2010). Chemo fog: cancer chemotherapy-related cognitive impairment. New York, NY: Springer Science.

[14]Schagen, S. B., Hamburger, H. L., Muller, M. J., Boogerd, W., & van Dam, F. S. A. M. (2001). Neurophysiological evaluation of late effects of adjuvant high-dose chemotherapy on cognitive function. Journal of Neuro-Oncology, 51, 159–165.

[15]Sh. Shahrbanian, The comparison of the effects of physical activity and neurofeedback training on postural stability and risk of fall in elderly women: A single-blind randomized controlled trial.

[16]J. Hershaw, Changes in attentional processing following neurofeedback in patients with persistent post-concussive symptoms: a pilot study.

[17]J. I. Ali, Efficacy of Neurofeedback Interventions for Cognitive Rehabilitation Following Brain Injury: Systematic Review and Recommendations for Future Research.

[18]Z. Kosari, Comparing the Effectiveness of Neurofeedback and Transcranial Direct Current Stimulation on Sleep Quality of Patients With Migraine.

[19]J. S. Gomes, A neurofeedback protocol to improve mild anxiety and sleep quality.

[20]S. Butet, Alternative bimodal unimodal neurofeedback training to induce cerebral reorganization after chronic stroke: a proof-of-concept case report.

[21]E. M. Jeddi, Effectiveness of EEG-Biofeedback on Attentiveness, Working Memory and Quantitative Electroencephalography on Reading Disorder.

[22]M. P. Jensen, Use of Neurofeedback to Enhance Response to Hypnotic Analgesia in Individuals With Multiple Sclerosis.

[23]S. E. Kober, Self-regulation of brain activity and its effect on cognitive function in patients with multiple sclerosis – First insights from an interventional study using neurofeedback.

[24]H.-J. Oh, Effects of neurofeedback training on the cervical movement of adults with forward head posture.

[25]T. Fomina, Self-regulation of brain rhythms in the precuneus: a novel BCI paradigm for patients with ALS.

[26]J. Białkowska, The use of EEG biofeedback in rehabilitation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis with cognitive, mood and motivation disorders.

[27]M. Fotuhi, A Personalized 12-week „Brain Fitness Program” for Improving Cognitive Function and Increasing the Volume of Hippocampus in Elderly with Mild Cognitive Impairment.

[28]F. Marlats, SMR/Theta Neurofeedback Training Improves Cognitive Performance and EEG Activity in Elderly With Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study.

[29]J.-H. Jang, Beta wave enhancement neurofeedback improves cognitive functions in patients with mild cognitive impairment: A preliminary pilot study.

[30]S. Jirayucharoensak, A game-based neurofeedback training system to enhance cognitive performance in healthy elderly subjects and in patients with amnestic mild cognitive impairment.

[31]Y. Lavy, Neurofeedback Improves Memory and Peak Alpha Frequency in Individuals with Mild Cognitive Impairment.

[32]Gruzelier, J. (2000). Self regulation of electrocortical activity in schizophrenia and schizotypy: A review. Clinical Electroencephalography, 31(1), 23–29.

[33]Gruzelier, J., Hardman, E., Wild, J., Zaman, R., Nagy, A., & Hirsch, S. (1999). Learned control of interhemispheric slow potential negativity in schizophrenia. International Journal of Psychophysiology, 34, 341–348.

[34]Schneider, F., Rockstroh, B., Heimann, H., Lutzenberger, W., Mattes, R., Elbert, T. …, Bartels, M. (1992). Self-regulation of slow cortical potentials in psychiatric patients: Schizophrenia. Biofeedback & SelfRegulation, 17, 277–292.

[35]Bolea, A. S. (2010). Neurofeedback treatment of chronic inpatient schizophrenia. Journal of Neurotherapy, 14(1), 47–54.

[36]Donaldson, M., Moran, D., & Donaldson, S. (2010, Spring). Schizophrenia in retreat. NeuroConnections, pp. 19–23.

[37]Surmeli, T., Ertem, E., Eralp, E., & Kos, I. H. (2012). Schizophrenia and the efficacy of qEEG-guided treatment: A clinical case series. EEG & Clinical Neuroscience.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280