Interwencja biofeedback i neurofeedback poprawia wyniki koszykarzy

Streszczenie

            Celem tego badania było porównanie kombinacji neurofeedbacku i biofeedbacku z samą interwencją biofeedback na wyniki sportowe. 45 początkujących koszykarzy podzielono na trzy grupy i przydzielono odpowiednio do dwóch eksperymentalnych i jednej kontrolnej. Grupa eksperymentalna 1 otrzymała tylko 24 sesje biofeedbacku, grupa eksperymentalna 2 otrzymała łącznie 24 sesje biofeedbacku i neurofeedbacku, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymała żadnej formy interwencji. Skale wyników sportowych zastosowano przed i po każdej interwencji, a do porównania obu grup zastosowano wieloczynnikową analizę kowariancji. Wyniki pokazały, że w porównaniu z grupą kontrolną, wyniki w skalach wyników sportowych w obu grupach eksperymentalnych uległy istotnemu zwiększeniu. Ponadto w grupie eksperymentalnej 2 (metoda łączona) zauważyliśmy znacznie większą poprawę poziomu wydajności niż w grupie eksperymentalnej 1. Doszliśmy do wniosku, że połączone interwencje neurofeedbacku i biofeedbacku mogą być skuteczną metodą poprawy wyników sportowych.

Badanie ma 8 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280