Mechanizm treningu neurofeedbacku w leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego w paraplegii: badanie pilotażowe

Ośrodkowy ból neuropatyczny (CNP) jest spowodowany uszkodzeniem układu somatosensorycznego z dużą częstością występowania przy amputacji, urazie rdzenia kręgowego, stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona i udarze mózgu. Objawy CNP słabo reagują na leki, a leki stosowane w leczeniu tego typu bólu są często związane z istotnymi działaniami niepożądanymi. Spowodowało to zainteresowanie niefarmakologicznymi terapiami opartymi na neuromodulacji i neurostymulacji, takimi jak hipnoza, medytacja, neurofeedback, powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) i przezczaszkowa stymulacja prądem stałym(tDCS).

Ośrodkowy ból neuropatyczny występuje u 40% pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Badania elektroencefalograficzne (EEG) wykazały, że ten rodzaj bólu ma możliwe do zidentyfikowania sygnatury, które potencjalnie mogą być celem terapii neuromodulacyjnej. Celem pracy było zbadanie przypuszczalnego mechanizmu treningu neurofeedbacku w zakresie ośrodkowego bólu neuropatycznego i jego sygnatur mózgowych u pacjentów z przewlekłą paraplegią.

Siedmiu przewlekle chorych z paraplegią (wiek 50 ± 4, 6 mężczyzn, 1 kobieta) z CNP rekrutowano do badania z kohorty 10 pacjentów. Poziom neurologiczny urazu rdzenia kręgowego (SCI) określono na podstawie klasyfikacji upośledzenia American Spinal Injury Association (ASIA).

W badaniu przedstawiono wpływ treningu neurofeedbacku na redukcję centralnego bólu neuropatycznego i związane z tym pomiary neurologiczne. Korzystając z wizualnej informacji zwrotnej, pacjenci nauczyli się modulować aktywność mózgu w pożądanych kierunkach, co skutkowało redukcją bólu.

Sześciu na siedmiu badanych pacjentów osiągnęło krótkotrwałą, natychmiastową redukcję bólu podczas treningu neurofeedbacku. Aby osiągnąć długotrwałą redukcję bólu, konieczne były wielokrotne sesje neurofeedbacku. Czterech na pięciu pacjentów, którzy przeszli długoterminowe szkolenie, osiągnęło klinicznie istotne zmniejszenie bólu (>30%) utrzymujące się co najmniej miesiąc po leczeniu. Ujemna korelacja między natężeniem bólu a liczbą sesji treningowych wskazuje, że długotrwała redukcja bólu była stopniowa i wymagała długotrwałego treningu. Wszyscy pacjenci doświadczyli redukcji bólu podczas treningu neurofeedback z elektrod umieszczonych na pewnym miejscu kory, które było również preferowanym miejscem stymulacji dla rTMS i tDCS.

Całe badanie ma 3 strony i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280