Mechanizmy działania terapii tDCS na schizofrenię

Uzasadnienie zastosowania tDCS w schizofrenii opiera się na wynikach badań neuroobrazowania i wynikach klinicznych badań rTMS. Neuroobrazowanie sugeruje dysfunkcję obszarów korowych z hiperaktywacją okolicy skroniowo-ciemieniowej podczas halucynacji słuchowych, przednią hipoaktywację w objawach negatywnych i dysfunkcjach poznawczych oraz brak łączności obszarów czołowo-skroniowych. Zatem tDCS może być stosowany do neuromodulacji obszarów dysfunkcyjnych, tj. do zmniejszania aktywności w obszarach skroniowo-ciemieniowych w celu zmniejszenia halucynacji słuchowych lub do zwiększenia aktywności w obszarach czołowych w celu poprawy nastroju, impulsywności i funkcji poznawczych. W tym celu do leczenia halucynacji słuchowych z powodzeniem zastosowano jednopółkulowy montaż elektrody z katodą nad lewym skrzyżowaniem skroniowo-ciemieniowym i anodą nad korą przedczołową, jednak obupółkulowy montaż z anodą nad lewą korą przedczołową i katodą umiejscowioną kontralateralnie, zastosowano również w celu złagodzenia objawów negatywnych, koncentrując się na dostarczaniu prądu na czołowych obszarach mózgu.

Dostępnych jest ponad dwadzieścia pojedynczych opisów przypadków oraz kilka otwartych randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCT) dotyczących różnych objawów schizofrenii, głównie halucynacji słuchowych. Zmniejszenie objawów negatywnych i poprawę funkcji poznawczych badano w opisach pojedynczych przypadków lub w kilku małych otwartych badaniach i badaniach z randomizacją.

Pierwsze randomizowane badanie kliniczne z kontrolą placebo, w którym odnotowano poprawę halucynacji słuchowych przez zastosowanie tDCS, zostało opublikowane w 2012 roku przez Brunelina i in. (2012). Trzydziestu pacjentów z halucynacjami słuchowymi opornymi na leki przydzielono losowo do grupy otrzymującej dwa razy dziennie 20 min anodowy tDCS na korze przedczołowej i katodowy nad lewym skrzyżowaniem skroniowo-ciemieniowym lub do grupy z tDCS pozorowanym. Grupa aktywna wykazała znaczną redukcję halucynacji słuchowych o 31% do 3 miesięcy po stymulacji.

Mondino i in. (2015) zastosowali częściowo pokrywającą się próbę i tę samą procedurę co Brunelin, i stwierdzili znaczące zmniejszenie o 28% halucynacji słuchowych po aktywnym tDCS w porównaniu z 10% po pozorowanym tDCS. Analiza funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w stanie spoczynku (rsfMRI) ujawniła zmniejszenie łączności między regionami skroniowo-ciemieniowymi a lewą dolną korą czołową po aktywnym tDCS, podczas gdy łączność między regionami skroniowo-ciemieniowymi i lewą korą przedczołową wzrosła. W drugim badaniu przeprowadzonym w 2015 roku przez Mondino i in. (2015) również wykorzystano częściowo pokrywającą się próbę jak u Brunelina i stwierdzono redukcję halucynacji słuchowych o 46% w grupie aktywnej w porównaniu ze wzrostem o 7,5% w grupie pozorowanej.

Głód papierosów, funkcje poznawcze i objawy kliniczne oceniano w randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo przez Smitha i in. (2015) z 37 pacjentami ze schizofrenią. Badano wpływ przedczołowego tDCS na objawy psychiatryczne (PANSS), omamy (PSYRATS), głód papierosów i zadania poznawcze (MCCB). Poprawę funkcji poznawczych można było wykryć po pięciu sesjach tDCS przedczołowego 2 mA, podczas gdy objawy psychiatryczne i głód papierosów nie zmieniły się w grupie aktywnej w porównaniu do grupy pozorowanej.

Jak dotąd nie zgłoszono żadnych specyficznych, wynikających z leczenia, działań niepożądanych tDCS w leczeniu schizofrenii.

Chorujesz na schizofrenię lub znasz kogoś, kto choruje? Nie czekaj i umów się na terapię tDCS w Zachodniopomorskim Centrum Neuroterapii! Skorzystaj z leczenia bezpiecznego, skutecznego i opartego na najnowszych wynikach badań klinicznych. Tel. 503 526 907, Szczecin, 3 Maja 25-27, gabinet 311.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280