Modulowanie sieci mózgowych związanych z deficytami poznawczymi w chorobie Parkinsona

Modulowanie sieci mózgowych związanych z deficytami poznawczymi w chorobie Parkinsona

Streszczenie

Nieprawidłowa ekspresja sieci mózgowej w PD jest stosunkowo dobrze scharakteryzowana. Badania neuroobrazowania rzuciły światło na neuronalne mechanizmy deficytów poznawczych w chorobie Parkinsona i dostarczyły potencjalnego celu terapeutycznego dla nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu. Kilka grup badawczych przetestowało skuteczność tDCS w poprawie funkcji poznawczych w PD. Chociaż wszystkie badania (7) wykazały potencjał, parametry stymulacji należy dokładniej zrozumieć i zoptymalizować, aby były przydatne w warunkach klinicznych. Użycie neuroobrazowania w połączeniu z tDCS jest uzasadnione i może pomóc zarówno w identyfikacji celu, jak i ocenie wyników przyszłych badań nad tDCS.

Wcześniejsze badania neurofizjologiczne i badania symulacyjne dostarczyły ważnych informacji na temat potencjalnych mechanizmów leżących u podstaw skutków tDCS, jednak nie uwzględniono w pełni jego skutków w całym układzie mózgowym. W badaniach stymulacji mózgu w zaburzeniach neurodegeneracyjnych cel stymulacji jest zwykle określany na podstawie nieprawidłowego metabolizmu, przepływu krwi, odpowiedzi hemodynamicznej wywołanej zadaniem lub funkcjonalnej łączności. Intuicyjnie, naukowcy często ustawiają elektrody tak, aby zmaksymalizować przepływ prądu w wybranych obszarach mózgu. Jednak wcześniejsze badania FDG PET sugerowały, że zmiany metaboliczne wywołane przez tDCS nie ograniczają się do obszaru docelowego, a bardziej znaczące efekty obserwuje się w odległych obszarach mózgu. Należy zauważyć, że ekspresja objawów PD nie jest również ograniczona do regionalnych nieprawidłowości w pojedynczym regionie mózgu, ale wiąże się z zakłóceniem w całym obwodzie. Dlatego skutki tDCS muszą być badane na całym mózgu jako systemie sieciowym. Dalsze badania kliniczne z wykorzystaniem tDCS w połączeniu z technikami obrazowania mózgu in vivo są uzasadnione, aby pogłębić naszą wiedzę i odkryć metody leczenia deficytów poznawczych w PD.

Cały artykuł dotyczący skuteczności leczenia terapią tDCS ma 10 stron i można go przeczytać w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280