Neurofeedback jako forma terapii rehabilitacji poznawczej po udarze mózgu: Przegląd systematyczny

Terapia neurofeedback (NFT) jest stosowana na wielu populacjach chorych, jednak nie została ona dogłębnie zbadana jako forma rehabilitacji poznawczej w populacji z udarem mózgu. Celami niedawnego systematycznego przeglądu były: 1) określenie, w jaki sposób NFT jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych po udarze, 2) zbadanie siły i jakości dowodów na poparcie stosowania NFT jako formy terapii rehabilitacji poznawczej (CRT) oraz 3) dostarczenie zaleceń dotyczących przyszłych badań. Osiem badań kwalifikowało się do włączenia do przeglądu. Badania kwalifikowały się do włączenia, jeśli: 1) były specyficzne dla populacji z udarem, 2) dostarczały CRT za pomocą protokołu NFT, 3) obejmowały uczestników, u których wystąpił deficyt poznawczy po udarze (tj. utrata pamięci, utrata funkcji wykonawczych, zaburzenia mowy itp.). Protokoły NFT były bardzo specyficzne i zróżnicowane w każdym badaniu.
Ogólnie rzecz biorąc, po rozpoczęciu terapii NFT w populacji z udarem zidentyfikowano umiarkowaną pozytywną poprawę w wielu domenach poznawczych. Ze względu na zadowalającą jakość metodologiczną i niski poziom dowodów, wyniki należy interpretować z ostrożnością. Przyszłe badania powinny dążyć do zaprojektowania protokołów NFT wysokiego kalibru, w tym z wykorzystaniem projektów badań z randomizacją (z zaślepieniem uczestników i badających) z dużymi próbami, w celu potwierdzenia aktualnych wyników. Badacze mogą również chcieć włączyć grupę kontrolną z listy oczekujących do projektu badania, umożliwiając tym samym zainteresowanym uczestnikom dostęp do sesji NFT po okresie ograniczenia leczenia. Badacze powinni dążyć do włączenia uczestników w ostrej, podostrej i przewlekłej fazie powrotu do zdrowia po udarze. Należy przedstawić szczegółowe opisy uczestników, aby zbadać rolę wszystkich potencjalnych czynników zakłócających, przyczyniających się do powodzenia leczenia NFT. Dodatkowe badania powinny mieć na celu odtworzenie projektu protokołu NFT (tj. całkowita liczba sesji, częstotliwość, intensywność, miejsca zastosowania i paradygmaty NFT) w celu określenia zależności dawka-odpowiedź. Projekty badań powinny obejmować plany długoterminowej obserwacji z wykorzystaniem obiektywnych i zatwierdzonych środków; pomoże to określić trwałość efektów leczenia NFT.

Cały artykuł ma 11 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280