Neurofeedback jako skuteczna terapia leczenia zaburzeń autystycznych

            Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to jednorodna grupa całościowych zaburzeń rozwojowych, do której należą zaburzenia autystyczne, zaburzenia Retta, zaburzenia dezintegracyjne w dzieciństwie, rozległe zaburzenia rozwojowe nieokreślone inaczej (PDD NOS) i zaburzenia Aspergera.  Dzieci z ASD wykazują upośledzenie interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zachowań i zainteresowań. ASD może towarzyszyć trudnościom z integracją sensoryczną, upośledzeniu umysłowym lub zaburzeniom napadowym. Dzieci z ASD mogą mieć silną wrażliwość na dźwięki, tekstury, smaki i zapachy. Deficyty poznawcze są często związane z zaburzeniami umiejętności komunikacyjnych.

W badaniach przeglądowych epidemiologii autyzmu (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób; CDC, 2009) odnotowano od 1 na 80 do 1 na 240 dzieci w Stanach Zjednoczonych ze zdiagnozowanym zaburzeniem. W rzeczywistości ich nowszy raport (CDC, 2009) sugeruje występowanie 1 na 110 i aż 1 na 70 chłopców. Według badania z 2004, częstość występowania ASD wynosiła < 3 na 10000 dzieci w latach 70. i wzrosła do >30 na 10000 w latach 90.[1] Ten wzrost wskaźnika ASD stanowił dziesięciokrotny wzrost w okresie 20 lat w Stanach Zjednoczonych. Wraz ze wzrostem rozpowszechnienia pojawia się potrzeba zaprojektowania i empirycznej weryfikacji skutecznych metod leczenia osób dotkniętych zaburzeniami autystycznymi.

Badania naukowe z wykorzystaniem elektroencefalogramu (EEG) i tomografii komputerowej z emisją pojedynczego fotonu (SPECT) dostarczyły dowodów na istnienie neuropatologicznej podstawy ASD. Przegląd licznych badań EEG wykazał, że odsetek nieprawidłowych EEG w autyzmie wahał się od 10% do 83%, podczas gdy średnia częstość występowania wynosiła 50%. Nietypowe EEG często przewidują słabe wyniki w zakresie inteligencji, mowy i osiągnięć edukacyjnych.[2]

Rodzice dzieci z ASD wybierają wiele różnych metod leczenia, przy czym stosuje się najcześciej siedem różnych terapii. Terapia logopedyczna (70% rodziców) była najczęściej wybieranym leczeniem, a następnie leczenie psychofarmakologiczne (52% rodziców). Inne zabiegi obejmowały harmonogramy wizualne (43%), integrację sensoryczną (38%) i analizę zachowań stosowanych (36%). Specjalne diety zostały wdrożone przez 27% rodziców, a 43% stosowało suplementy witaminowe. Chociaż leczenie może przynieść pewne korzyści, wiele z nich nie prowadzi do długotrwałych zmian i / lub wiąże się z ryzykiem związanym z ich wdrożeniem.[3]

Terapia neurofeedback została zaprojektowana w celu wykorzystania wyrafinowanej technologii komputerowej do trenowania osób w celu poprawy źle regulowanych wzorców fal mózgowych. W neurofeedbacku informacje dotyczące aktywności fal mózgowych są przekazywane do komputera, które przekształca je w gry słuchowe, wizualne lub obie. Podczas sesji elektrody EEG mierzące fale mózgowe są umieszczane na skórze głowy i płatkach ucha. Osoby trenujące otrzymują natychmiast informacje na temat amplitudy i/lub synchronizacji fal mózgowych w postaci efektów w grze. Jedynym sposobem na odniesienie sukcesu w grze jest kontrolowanie i poprawianie wzorców fal mózgowych. Osoby biorące udział w neurofeedbacku uczą się, jak hamować częstotliwości fal mózgowych, które mogą wywoływać objawy negatywne, i jak zwiększać określone częstotliwości, które dają pozytywne efekty. Neurofeedback jest nieinwazyjnym leczeniem bez znanych i długotrwałych negatywnych skutków ubocznych, które zwiększa neuroregulację i funkcje metaboliczne w ASD.[4]

Ilościowa ocena encefalograficzna (QEEG) to procedura zaprojektowania w celu wskazania anomalii w funkcjonowaniu mózgu.[5] Analiza QEEG mierzy nieprawidłowości, niestabilność lub brak odpowiednich ścieżek komunikacyjnych niezbędnych do optymalnego funkcjonowania mózgu. Mapy QEEG, zebrane przy użyciu 19 elektrod w oparciu o międzynarodowy system 10-20, odzwierciedlają analizy ilościowe częstotliwości EEG, amplitudy i koherencje w różnych warunkach i zadaniach.[6] Dane te można porównywać z normatywną bazą danych dopasowaną do wieku w celu ujawnienia nieprawidłowości. Regiony neurofizjologicznie dysfunkcyjne mogą być poddane leczeniu poprzez dobranie zindywidualizowanych protokołów neurofeedbacku.

Istnieje kilka możliwych interwencji o udowodnionej skuteczności u dzieci z autyzmem. Neurofeedback jest jedną z interwencji, ale okazuje się skuteczną w leczeniu objawów autyzmu, jest nieinwazyjna i bezpieczna. Pomiar zmian w funkcjonowaniu mózgu, które występują w wyniki neurofeedbacku, jest jednym ze sposobów wykazania jego skuteczności.

Cały artykuł ma 4 strony jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280