Neurofeedback jako trening uzupełniający w celu optymalizacji wyników sportowców – systematyczny przegląd z implikacjami dla przyszłych badań

Samoregulacja odgrywa ważną rolę w zwiększaniu wydajności człowieka. Neurofeedback to obiecujące nieinwazyjne podejście do modyfikowania oscylacji ludzkiego mózgu i może być wykorzystane do rozwijania umiejętności samoregulacji aktywności mózgu. Do tej pory skuteczność neurofeedbacku oceniano nie tylko pod kątem jego zastosowania w populacjach klinicznych, ale także ogólnej poprawy wydajności. Brakuje jednak przeglądów zastosowania treningu neurofeedbacku w dziedzinie sportu, chociaż ten rodzaj aplikacji sięga 1991 roku, kiedy po raz pierwszy został zastosowany w łucznictwie. W ostatnich latach naukowcy zajmujący się sportem wykazują coraz większe zainteresowanie tym tematem. Ten artykuł zawiera przegląd badań empirycznych badających wpływ neurofeedbacku w sporcie i ocenia te badania pod kątem kryteriów kardynalnych i metodologicznych. Ponadto zawiera wskazówki i sugestie dotyczące przyszłych ocen treningu neurofeedbacku w sporcie.

Ten przegląd wskazuje, że jak dotąd większość opublikowanych badań potwierdza, że NFT skutecznie poprawia wydajność sportowców w określonych zadaniach sportowych i / lub w istotnych podstawowych aspektach poznawczych i afektu. Przetestowano różne protokoły i przyniosły one głównie pozytywne skutki. To odkrycie jest zgodne z wnioskami wyciągniętymi przez Gruzeliera dla innych dziedzin zastosowań. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się, dowody na skuteczność określonych protokołów w poprawie wyników sportowych są raczej średnie,a ten ostateczny wniosek, biorąc pod uwagę ważność badań, różni się od pozytywnych wniosków wyciągniętych przez Gruzeliera. Po pierwsze, w niektórych przypadkach ten sam protokół miał różne skutki w ramach tego samego lub podobnego zadania; w innym przypadku różne protokoły doprowadziły do podobnych skutków w sporcie. Po drugie, jakość badań wydaje się nieoptymalna. Żadne badanie nie spełnia wszystkich kryteriów kardynalnych i metodologicznych przedstawionych w tym przeglądzie, a tylko kilka z nich spełnia większość kryteriów. Tak więc, pomimo pewnych wskazań, że stosowanie NFT jest skuteczne w poprawianiu wydajności w sporcie, brakuje istotnych dowodów na to, na czym dokładnie polega jego skuteczność.

Artykuł ma 21 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280