Neurofeedback oparty na elektroencefalografii jako leczenie zespołu stresu pourazowego – przegląd systematyczny i metaanaliza

 Streszczenie

Tło: Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest wyniszczający dla pacjentów i społeczeństwa. Istnieje wiele metod leczenia, aczkolwiek nie wszyscy pacjenci na nie reagują, a ciekawa metoda wykorzystująca neurofeedback oparty na elektroencefalografii (EEG-NF) stała się bardziej znana w ostatnich latach. Ten systematyczny przegląd miał na celu ocenę, czy EEG-NF w porównaniu z pozorowanym NF, innym leczeniem lub brakiem leczenia, jest skuteczny w przypadku PTSD. Podstawowymi wynikami były: występowanie samookaleczenia, objawy PTSD, poziom funkcjonowania i jakość życia związana ze stanem zdrowia.

Metody: W sześciu bazach danych przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie literatury pod kątem randomizowanych badań kontrolowanych (RCT). Przeprowadzono metaanalizę efektów losowych. Pewność dowodów została oceniona za pomocą Klasyfikacji Rekomendacji Oceny, Rozwoju i Ewaluacji.

Wyniki: Uwzględniono cztery RCT (123 uczestników). Myśli samobójcze zostały znacznie zmniejszone po EEG-NF w porównaniu z listą oczekujących w małym badaniu. Objawy PTSD oceniano we wszystkich badaniach różnymi instrumentami. Wyniki konsekwentnie przemawiały na korzyść EEG-NF z dużymi efektami (standaryzowana średnia różnica -2,30 (95% przedział ufności: -4,37 do -0,24). W jednym badaniu odnotowano znaczną poprawę poziomu funkcjonowania wykonawczego, a w jednym – zmniejszenie użycia leków psychotropowych. Powikłania były rzadko zgłaszane. Pewność dowodów została oceniona jako bardzo niska dla czterech ocenianych wyników.

Wnioski: Na podstawie czterech RCT, z ich kilkoma ograniczeniami i niedokładnością badan, nie jest całkowicie pewne, czy EEG-NF zmniejsza myśli samobójcze, objawy PTSD, stosowanie leków czy poprawia funkcjonowanie. Chociaż wszystkie badania przyniosły obiecujące wyniki, potrzebne są dalsze badania, aby zwiększyć pewność dowodów.

Całe badanie ma 11 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280