Neurofeedback w chorobie Parkinsona

Neurofeedback w chorobie Parkinsona

Neurofeedback (NF) jest formą biofeedbacku opartą na samomodulacji aktywności mózgu; ma na celu poprawę sprawności umysłowej i behawioralnej. Użytkownik modyfikuje swoje funkcje mózgu dzięki samoregulacji za pośrednictwem EEG i wskazówkom terapeuty. Niedawne postępy w dziedzinie interfejsów mózg-komputer (BCI) dostarczyły nowych dowodów na skuteczność NF we wzmacnianiu funkcji poznawczych, zwłaszcza u dzieci z ADHD. Nadal nieliczne są wnioski dotyczące dorosłych z deficytami poznawczymi. Badanie ma na celu zbadanie możliwego wpływu technik NF na zdolności poznawcze pacjentów z chorobą Parkinsona (PD) pod względem zmian wyników w ocenie neuropoznawczej. Zrekrutowano dziesięciu pacjentów z chorobą Parkinsona, ocenionych według skali Hoehna i Yahra i ocenionych poznawczo. Kryteria włączenia: wiek 55-85 lat, prawidłowe funkcje audiowizualne, rozpoczęcie terapii dopaminergicznej, łagodne upośledzenie funkcji poznawczych. Program rehabilitacji został podzielony na 24 sesje. Zestaw słuchawkowy NeuroSky MindWave i powiązane oprogramowanie były używane jako BCI. Na końcu ścieżki terapeutycznej porównano wyniki testu przed i po leczeniu. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą SAS. Rewaluacja poznawcza wykazała znaczny wzrost wyników, a kwestionariusze satysfakcji podawały wysokie wartości. Zastosowanie technik NF u pacjentów z chorobą Parkinsona było obiecujące. Wydaje się, że wzrost poziomu satysfakcji wynika z postrzegania bezpośredniej kontroli nad własnymi działaniami poznawczymi.

To badanie ma 4 strony i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280