Neurofeedback w leczeniu lęku i depresji

Zostały opublikowane zachęcające wstępne badania na temat skuteczności neurofeedbacku w leczeniu lęku. W dwóch metaanalizach zidentyfikowano 10 kontrolowanych badań[1][2]. Z ośmiu przeanalizowanych badań dotyczących lęku, siedem wykazało zdecydowanie pozytywne zmiany po zastosowaniu terapii neurofeedback. W innym badaniu stosowano tylko 10 godzin neurofeedbacku u niespokojnych alkoholików i stwierdzono bardzo znaczącą poprawę stanu i lęku jako cechy w porównaniu z grupą kontrolną, z wynikami utrzymującymi się po 18 i więcej miesiącach obserwacji[3]. Randomizowane, zaślepione, kontrolowane badanie zostało przeprowadzone w londyńskim Royal College of Music, a dotyczyło lęku przed występami[4]. Oceniono zdolność neurofeedbacku alfa/theta do zwiększania wydajności muzycznej u muzyków o wysokim poziomie talentu, gdy grali w stresujących warunkach, podczas gdy ich występ był oceniany. W porównaniu z alternatywnymi grupami terapeutycznymi (ćwiczenia fizyczne, trening umiejętności umysłowych, trening „Alexander Technique” i dwa inne protokoły neurofeedbacku, które skupiały się bardziej na poprawie koncentracji), tylko grupa neurofeedback alfa/theta zaowocowała poprawą rzeczywistych wyników muzycznych w warunkach stresu. Przeprowadzono inne, podobne randomizowane, kontrolowane badania nad zmniejszeniem lęku przed występami muzycznymi[5], tańcami towarzyskimi[6] oraz występami w śpiewie[7][8]. W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem studentów medycyny neurofeedback poprawił nastrój, pewność siebie, poczucie energii i opanowanie w grupie badanej[9].

Wykazano również, że neurofeedback jest obiektywnym środkiem poprawiającym objawy depresję[10][11][12][13]. Stwierdzono, że stopień, w jakim pacjenci z depresją byli w stanie normalizować swoją aktywność EEG podczas neurofeedbacku, istotnie koreluje z poprawą objawów depresji[14].  Kontrolowane placebo badanie ze ślepą próbą wykazało wyższość neurofeedbacku nad placebo w zmniejszaniu depresji przy jednoczesnej poprawie funkcji wykonawczych[15]. Jednak potrzebne są dalsze badania dotyczące stosowania neurofeedbacku w przypadku depresji.

[1]Hammond, D. C. (2005c). Neurofeedback with anxiety and affective disorders. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 14, 105–123.

[2]Moore, N. C. (2000). A review of EEG biofeedback treatment of anxiety disorders. Clinical Electroencephalography, 31(1), 1–6.

[3]Passini, F. T., Watson, C. G., Dehnel, L., Herder, J., & Watkins, B. (1977). Alpha wave biofeedback training therapy in alcoholics. Journal of Clinical Psychology, 33(1), 292–299.

[4]Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. Neuroreport, 14, 1121–1224.

[5]Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. Neuroreport, 14, 1121–1224.

[6]Raymond, J., Sajid, I., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). Biofeedback and dance performance: A preliminary investigation. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 30, 65–73.

[7]Kleber, B., Gruzelier, J., Bensch, M., & Birbaumer, N. (2008). Effects of EEGbiofeedback on professional singing performances. Revista Espanola Psichologica, 10, 77–61.

[8]Leach, J., Holmes, P., Hirst, L., & Gruzelier, J. (2008). Alpha theta versus SMR training for novice singers=advanced instrumentalists. Revista Espanola Psichologica, 10, 62.

[9]Raymond, J., Varney, C., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). The effects of alpha=theta neurofeedback on personality and mood. Cognitive Brain Research, 23, 287–292.

[10]Baehr, E., Rosenfeld, J. P., & Baehr, R. (2001). Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback protocol in the treatment of mood disorders: Follow-up study one to five years post therapy. Journal of Neurotherapy, 4(4), 11–18.

[11]Hammond, D. C. (2001a). Neurofeedback treatment of depression with the Roshi. Journal of Neurotherapy, 4(2), 45–56.

[12]Hammond, D. C. (2005b). Neurofeedback treatment of depression and anxiety. Journal of Adult Development, 12, 131–138.

[13]Hammond, D. C., & Baehr, E. (2009). Neurofeedback for the treatment of depression: Current status of theoretical issues and clinical research. In T. H. Budzyknski, H. K. Budzynski, J. R. Evans & A. Abarbanel (Eds.), Introduction to quantitative EEG and neurofeedback: Advanced theory and applications 2nd ed., (pp. 295–313). New York, NY: Elsevier.

[14]Paquette, V., Beauregard, M., & BeaulieuPrevost, D. (2009). Effect of a psychoneurotherapy on brain electromagnetic tomography in individuals with major depressive disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 174, 231–239.

[15]Choi, S. W., Chi, S. E., Chung, S. Y., Kim, J. W., Ahn, C. Y., & Kim, H. T. (2011). Is alpha wave neurofeedback effective with randomized clinical trials in depression? A pilot study. Neuropsychobiology, 63, 43–51.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280