Neurofeedback w leczeniu migreny – badanie

Tradycyjne metody biofeedbacku obwodowego mają dowody klasy A na skuteczne leczenie migreny. Dwie nowsze formy neurobiofeedbacku, biofeedback EEG i biofeedback hemoencefalograficzny, połączono z biofeedbackiem z termicznym ogrzewaniem dłoni w celu leczenia 37 pacjentów z migreną w warunkach ambulatoryjnych.

37 pacjentów z migreną przeszło średnio 40 sesji neurofeedbacku połączonych z biofeedbackiem termicznym w ambulatoryjnej klinice biofeedbacku. Wszyscy pacjenci otrzymywali co najmniej jeden rodzaj leków na migrenę; prewencyjne, abortywne lub ratunkowe. Pacjenci prowadzili dzienniki bólu głowy co najmniej dwa tygodnie przed leczeniem i przez cały czas trwania leczenia, przedstawiając częstotliwość, nasilenie, czas trwania i stosowane leki. Zabiegi przeprowadzano średnio trzy razy w tygodniu przez średni okres 6 miesięcy. Po leczeniu zbadano dzienniki bólów głowy i przeprowadzono formalną rozmowę kwalifikacyjną. Po średnio 14,5 miesiącach od zabiegu przeprowadzono formalny wywiad w celu ustalenia czasu trwania efektów leczenia.

Spośród 37 leczonych pacjentów z migreną, 26 pacjentów lub 70% doświadczyło co najmniej 50% zmniejszenia częstości bólów głowy, które utrzymywało się średnio 14,5 miesiąca po zaprzestaniu leczenia.

Wszystkie połączone interwencje neuro- i biofeedback były skuteczne w zmniejszaniu częstości migren u pacjentów stosujących leki, co skutkowało korzystniejszym wynikiem (70% doświadczało co najmniej 50% redukcji bólów głowy) niż stosowanie samych leków (50% doświadczało 50% redukcji) Wielkość efektu w badaniu obejmującym trzy różne rodzaje biofeedbacku w migrenie (1,09) była bardziej solidna niż wielkość efektu połączonych badań dotyczących samego biofeedbacku termicznego w migrenie (0,5). Nieinwazyjne interwencje biofeedback mogą okazać się obiecujące w leczeniu migreny opornej na leczenie i zapobieganiu progresji migreny z epizodycznej do przewlekłej.

Całe badanie ma 12 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280