Neurofeedback w leczeniu szumów usznych

Nie znaleziono jeszcze skutecznego leczenia, które całkowicie złagodzi przewlekłe objawy szumów usznych. Jednak ostatnie odkrycia sugerują, że neurofeedback (NFB), metoda już popularna w leczeniu innych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, może stanowić odpowiednią alternatywę. NFB to nieinwazyjna metoda oparta na zapisach elektrofizjologicznych i wizualizacji pewnych aspektów aktywności mózgu jako pozytywnego lub negatywnego sprzężenia zwrotnego, które umożliwia pacjentom dobrowolne kontrolowanie ich aktywności mózgu, a tym samym wyzwala u nich oduczenie się typowych wzorców aktywności neuronalnej związanych z szumami usznymi. Celem niedawnego przeglądu jest podsumowanie i omówienie wcześniejszych wyników badań nad leczeniem neurofeedbacku w zakresie przewlekłego szumu w uszach. W tym celu przedstawiono również przegląd teorii leżących u podstaw pojawiania się szumów usznych oraz podsumowano i krytycznie omówiono wyniki badań EEG i MEG w stanie spoczynku.

Wyniki obecnych badań, choć często krytykowane w niedawnej przeszłości, sugerują, że neurofeedback wydaje się być obiecującą metodą skutecznego leczenia szumów usznych i może cieszyć się dużą popularnością w przyszłości. Ostatecznym celem może być opracowanie różnych alternatyw neurofeedbacku dla danej podgrupy osób cierpiących na szumy uszne, a nawet ustalenie neurofeedbacku indywidualnie dla każdego pacjenta. W tym kontekście multilokacyjne i wieloczęstotliwościowe protokoły neurofeedbacku z odpowiednimi algorytmami estymacji źródła, które są w stanie jednocześnie trenować moc wielu sieci mózgowych, a być może nawet zmieniać ich łączność, mogą być postrzegane jako złoty standard dla przyszłych protokołów neurofeedbacku. W tej chwili jednak nadal istnieje kilka wyzwań, które należy pokonać. Badania ujęte w przeglądzie: Forti i in. (2011), Elbert i in. (2007a,b), Ziegler i in. (2001), Lorenz i in. (2013), Lamm i in. (2005), De Ridder i in. (2016), Brill i in. (2002).

Artykuł ma 11 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280