Neurofeedback w zaburzeniach odżywiania – przegląd

Skuteczność biofeedbacku i neurofeedbacku została zbadana w szeregu zaburzeń psychiatrycznych. Jednak do tej pory istnieje niewiele badań dotyczących klinicznej przydatności technik opartych na sprzężeniu zwrotnym w leczeniu zaburzeń odżywiania i objawów związanych z zaburzeniami odżywiania (np. głód pokarmowy). Systematyczne przeszukiwanie baz danych pozwoliło zidentyfikować 162 artykuły. Wśród nich znalazło się trzynaście badań dotyczących terapeutycznego zastosowania biofeedbacku i neurofeedbacku w zaburzeniach odżywiania lub objawach związanych z zaburzeniami odżywiania. Neurofeedback został zastosowany ośmiu recenzowanych artykułach. Żadne z badań nie obejmowało różnych metod sprzężenia zwrotnego. Rozważane badania dostarczają wstępnych danych na temat przydatności technik opartych na sprzężeniu zwrotnym w leczeniu kilku dysfunkcyjnych zachowań żywieniowych (np. głód pokarmowy, ruminacje). Chociaż nie zgłoszono żadnego znaczącego wpływu na inne ważne objawy związane z zaburzeniami odżywiania (tj. zaburzenie obrazu ciała), techniki oparte na sprzężeniu zwrotnym są również związane ze znaczącymi modyfikacjami zarówno reakcji współczulnej na bodźce związane z pokarmem, jak i aktywności mózgu w kilku obszarach układu nagrody (np. wyspa). Podsumowując, wyniki przeglądu z 2018 roku sugerują, że terapia neurofeedback może być przydatna w leczeniu kilku dysfunkcyjnych zachowań żywieniowych działających zarówno na podstawie odgórnych, jak i oddolnych indywidualnych strategii radzenia sobie.

Cały artykuł ma 4 strony i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280