Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu autyzmu

Terapia tDCS w leczeniu autyzmu

Streszczenie

Celem tego opracowania był przegląd dostępnych badań, które testują przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS) w celu zmniejszenia objawów u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Autorzy przeprowadzili systematyczny przegląd zakresowy w medycznych bazach danych dla badań wykorzystujących tDCS u dzieci i młodzieży z ASD.

Odnaleziono pięć badań (dwa małe randomizowane, kontrolowane badania, jedno eksperymentalne, jedno quasi-eksperymentalne i jedno studium przypadku), w których opisano pozytywne skutki tDCS w redukcji objawów ASD. Projekt badań był bardzo zróżnicowany, a wielkość próby wahała się od 1 do 20 pacjentów.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym jest oceniana jako obiecujące narzędzie w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych u dzieci. Wstępne dowody wykazują potencjalną przydatność tDCS w leczeniu ASD u dzieci i młodzieży. Sugerują wsparcie dla zmniejszenia nasilenia objawów i, zgodnie z raportami rodziców i obserwacjami klinicznymi, poprawy niektórych aspektów funkcji językowych. Dostępne dowody, chociaż wciąż niewystarczające, aby wskazać jednoznacznie pozytywny wpływ tDCS na poprawę objawów u dzieci i młodzieży z ASD, zachęcają do przeprowadzania na dużą skalę randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych badań, z dłuższymi okresami obserwacji i jaśniejszymi neurobiologicznymi uzasadnieniami oceniającymi kliniczne znaczenie terapii tDCS w leczeniu ASD u dzieci.

Cały artykuł poświęcony skuteczności leczenia autyzmu ma 7 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280