Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu epilepsji

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu epilepsji

Streszczenie

Obecne terapie leczenia epilepsji (padaczki) są nadal nieoptymalne dla wielu pacjentów z powodu nieskuteczności, poważnych zdarzeń niepożądanych i niedostępności. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS), wyłaniająca się nieinwazyjna technika neuromodulacji, była testowana na próbkach pacjentów z padaczką w ciągu ostatnich dwudziestu lat w celu zmniejszenia częstotliwości napadów lub wyładowań padaczkopodobnych widocznych w elektroencefalogramie (EEG).

Ten systematyczny przegląd został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi PRISMA (rekord PROSPERO CRD42020160292). Przeprowadzono dokładne wyszukiwanie elektroniczne w bazach danych pod kątem badań, w których zastosowano interwencje tDCS u dzieci i dorosłych z padaczką dowolnego pochodzenia, od czasu powstania baz do 30 kwietnia 2020 r.

Dwadzieścia siedem badań spełniło kryteria kwalifikacyjne, w tym dziewięć badań kontrolowanych próbą pozorowaną i 18 niekontrolowanych badań lub opisów przypadków / serii. Próbki składały się głównie z pacjentów z ogniskową, lekooporną padaczką, którzy otrzymali katodową stymulację tDCS ukierunkowaną na miejsce z maksymalnymi nieprawidłowościami w obrazie EEG. W trakcie obserwacji w 84% (21/25) z włączonych badań zgłoszono zmniejszenie częstości napadów, a w 43% (6/14) zaobserwowano zmniejszenie częstości wyładowań padaczkopodobnych w EEG. Nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych.

TDCS jest zarówno bezpieczną, jak i skuteczną techniką kontroli napadów u pacjentów z lekooporną ogniskową padaczką. Jednakże opublikowane badania są niejednorodne pod względem próbek i metodologii. Potrzebnych jest coraz więcej badań z randomizacją i kontrolą pozorowaną, najlepiej z protokołami stymulacji opartej na informacjach mechanicznych, aby dalej rozwijać terapię tDCS w leczeniu padaczki.

Całe badanie ma 11 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280