Skuteczność leczenia neurofeedbackiem ADHD u dorosłych

Streszczenie

Zespół deficytu uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń w dzieciństwie, a jego częstość występowania może dochodzić do 7,5% w wieku 19 lat. Głównymi objawami ADHD są nieuwaga, impulsywność i nadpobudliwość; objawy te utrzymują się do dorosłości u dużej części dzieci, u których zdiagnozowano to zaburzenie. Częstość występowania ADHD u dorosłych w populacji ogólnej i klinicznej szacuje się na odpowiednio 4–5% i 7,5%. Pacjenci ci cierpią na upośledzenie funkcji edukacyjnych, zawodowych, neuropsychologicznych i społecznych. U tych pacjentów bardzo często występują zaburzenia psychiczne, takie jak zaburzenia nastroju, lęk i nadużywanie substancji. ADHD jest obecnie uważane za przewlekłe zaburzenie, które nie ogranicza się tylko do dzieciństwa. Ta zmiana definicji doprowadziła do rewizji kryteriów diagnostycznych ADHD dla starszych nastolatków i dorosłych (tj. w wieku 17 lat i starszych) w niedawno zrewidowanym Podręczniku Diagnostycznym i Statystycznym Zaburzeń Psychicznych, wydanie piąte. Chociaż w wielu przypadkach nieprzystosowawcze objawy impulsywności lub nadpobudliwości ustępują w wieku dorosłym, błędnie przyjmuje się, że zanikają również główne objawy ADHD. Ponadto problemy, z którymi borykają się dorośli z ADHD w różnych sytuacjach, są często traktowane jako część ich indywidualnych cech, a nie z powodu ich zaburzenia. Dlatego rozpoznanie ADHD jest trudniejsze u dorosłych niż u dzieci.

Na poziomie funkcjonalnym dysfunkcja kory przedczołowej wydaje się być główną przyczyną większości deficytów w ADHD, zwłaszcza grzbietowo-bocznej kory przedczołowej i zakrętu obręczy. Badania elektroencefalograficzne (EEG) porównujące osoby dorosłe z ADHD ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, zasugerowały szereg różnych wzorców aktywności mózgu. Wydaje się, że wzorce aktywności mózgu są związane z różnymi podtypami ADHD.

Chociaż leki mogą złagodzić główne objawy ADHD, nie mogą całkowicie wpłynąć na objawy i deficyty funkcjonalne. Ponadto należy zauważyć, że leki te mają skutki uboczne, takie jak nawrót objawów po odstawieniu leku, uzależnienie, zmniejszony apetyt, problemy ze snem, wahania nastroju, brak miesiączki i kołatanie serca. Neurofeedback to metoda leczenia, która może być substytutem farmakologii. Poprawia funkcjonowanie mózgu poprzez reorganizację sieci neuronowych i chemicznego działania mózgu. Uczestnicy uzyskują możliwość zmiany fal mózgowych poprzez monitorowanie ich aktywności w czasie rzeczywistym za pomocą zaprojektowanego urządzenia komputerowego. Główne założenia neurofeedbacku są zgodne z modelem, który traktuje ADHD jako zaburzenie polegające na niskim pobudzeniu mózgu. Zgodnie z tym modelem nieodpowiednia produkcja lub konsumpcja neuroprzekaźników powoduje nieefektywne dostarczanie neuronów. Neurofeedback pozwala uczestnikowi wzmocnić połączenie między neuronami poprzez wzmocnienie i efektywny transfer neuronów lub szybsze spikowanie.

W niniejszej metaanalizie celem było określenie skuteczności terapii neurofeedbacku u osób dorosłych z deficytem uwagi/nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Łącznie znaleziono 9 badań klinicznych: Bink (2014), Kaiser (1997), Brockmeier i in. (2016), Conners i in. (2012), Drinkenburg i in. (2012), Yaghoobi i in. (2014), Madami i in. (2014), Rajabi (2015), Son i in. (2015), w których następnie obliczono wielkość efektu każdego badania. Stwierdzono, że łączny rozmiar efektu wszystkich wskaźników jest istotny, zgodnie z tabelą Cohena, ze średnim efektem dużym lub bardzo dużym. Łączny rozmiar efektu dotyczący nieuwagi to ES = 0,0575 (p = 0,0013), impulsywności ES = 0,605 (p = 0,0037), nadpobudliwości ES = 0,545 (p = 0,0384), nadpobudliwości / impulsywności ES = 0,510 (p = 0,001), a dla całkowitego ADHD wynosi ES = 0,630 (p = 0,0038). Na podstawie wyników tej metaanalizy stwierdzono, że leczenie neurofeedbackiem ma duży wpływ na zmniejszenie objawów ADHD u dorosłych z zaburzeniami koncentracji/nadpobudliwością.

Ten artykuł ma 8 stron. Całość dostępna jest do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280