Skuteczność leczenia neurofeedbackiem opornej depresji

Depresja jest jedną z najczęstszych diagnoz zdrowia psychicznego w Polsce i dotyka około 1,5 miliona ludzi w każdym wieku. Została opisana jako epidemia i jest uznawana za jeden z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzi w każdym wieku, w tym dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Depresja lub zaburzenia afektywne mają podłoże neuropsychologiczne i emocjonalne, wpływając na nastroje, uczucia, zachowanie i fizjologię. Aktualne trendy terapeutyczne obejmują takie metody leczenia jak leki, psychoterapia, metody medycyny alternatywnej oraz, rzadziej, neurofeedback (w artykule nazywany stymulacją wzrokowo-słuchową, AVE). Leki przeciwdepresyjne stały się pierwszą linią leczenia depresji stosowaną przez większość lekarzy. Szacuje się, że 50% osób cierpiących na depresję jest niezdiagnozowanych, błędnie zdiagnozowanych, niedostatecznie leczonych lub w ogóle nieleczonych, ale według niektórych szacunków nawet 90% osób z depresją może być skutecznie leczonych.

Wraz ze wzrostem liczby osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne nastąpił wzrost liczby osób mających trudności z tolerowaniem leków lub cierpiących na poważne skutki uboczne. Leki przeciwdepresyjne są drogie i nie ma badań nad skutkami ich długotrwałego stosowania. Badania wykazały, że gdy leki łączy się z psychoterapią, leczenie jest skuteczniejsze i rzadziej dochodzi do nawrotów.

Zastosowanie technologii EEG zwiększyło zdolność do identyfikacji różnic neurofizjologicznych u osób z objawami różnych zaburzeń, sugerując specyficzne cechy funkcjonalne, które mogą być modyfikowane przez interwencje prowadzące do lepszych rezultatów. Dokładniej rzecz biorąc, badania ilościowe EEG (QEEG) zidentyfikowały neurofizjologiczne wskaźniki w EEG zwiększonej wartości fal 1, zwiększonej czołowej fal 2 i zwiększonej przedniej asymetrii fal 3, które są związane i skorelowane z objawami depresji. Zwiększona względna czołowa fal 3 jest związana z dystymią i uogólnioną depresją lub jednobiegunową depresją, podczas gdy zwiększona względna przednia fal 2 jest związana bardziej z zaburzeniami nastroju i objawami afektywnymi dwubiegunowymi.

W tym badaniu zbadano zmiany miar spektralnych QEEG, które odpowiadają zmianom w subiektywnym postrzeganiu nasilenia objawów depresyjnych po zastosowaniu neurofeedbacku. Dokładniej, analizy regresji wykorzystano do określenia możliwego zestawu miar jednowymiarowych i wielowymiarowych, które można wykorzystać jako markery „terapeutyczne” definiujące terapię neurofeedback u opornych na leczenie pacjentów z depresją.

To badanie ma 6 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280