Skuteczność neurofeedbacku na funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera

Demencja to zespół charakteryzujący się postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych, najczęściej pamięci, ale często dotyczy to także innych dziedzin, takich jak język, percepcja wzrokowa i przede wszystkim funkcjonowanie wykonawcze. W miarę pogarszania się funkcji poznawczych obserwuje się coraz większy wpływ na codzienne czynności pacjentów, co prowadzi do utraty niezależności i ostatecznie do konieczności otrzymywania stałej opieki w domu opieki. Demencja występuje coraz częściej wraz z wiekiem.

Demencja jest objawem kilku zespołów klinicznych, w których najczęstszą postacią jest choroba Alzheimera (AD). Siedemdziesiąt procent wszystkich pacjentów z demencją ma AD. Otępienie naczyniowe (VD) obserwuje się u około 15 procent wszystkich pacjentów z demencją. Oprócz AD i VD, innymi formami demencji są: otępienie czołowo-skroniowe (FTD), otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) i otępienie spowodowane chorobą Parkinsona (PD). FTD zwykle zaczyna się wcześnie (około 40, 50 lat) w porównaniu z AD i VD.

Do 85 roku życia częstość występowania demencji u mężczyzn i kobiet w zależności od wieku jest prawie równa. U starszych pacjentów zapadalność jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn. Różnicę tę można prawdopodobnie w dużym stopniu wyjaśnić różnicą w umieralności kobiet i mężczyzn.

AD jest związany z funkcjonalnymi i strukturalnymi zmianami w rozproszonej sieci obszarów mózgu wspierających pamięć i inne domeny poznawcze. Zanik hipokampu i powiększenie komór są związane z AD, ale także z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) i normalnym starzeniem się. Pacjenci z AD mają najwyższe poziomy atrofii hipokampu i powiększenia komór. Pacjenci z MCI mają poziomy pośrednie, a poziomy najniższe u osób w wieku „normalnym”. Mikroskopowo, zmiany neuropatologiczne charakteryzują się pozakomórkowo zlokalizowanymi blaszkami starczymi i wewnątrzkomórkowo zlokalizowanymi splątkami neurofibrylarnymi. Obecne terapie leczenia AD są minimalnie skuteczne i nie zmieniają procesu chorobowego. Mogą złagodzić objawy, zapewniając chwilową poprawę i zmniejszając tempo spadku funkcji poznawczych. Chociaż dostępne (nie) farmakologiczne terapie demencji mogą pomóc w opanowaniu objawów, istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych metod leczenia.

W normalnym procesie starzenia zmiany EEG we wzorcu aktywności elektrycznej mózgu dotyczą spadku częstotliwości i amplitudy. Pacjenci z AD wykazują większą aktywność fal wolnych w porównaniu z normalnie starzejącymi się osobami. Celem neurofeedbacku jest zmiana amplitudy wybranej częstotliwości. Dlatego oczekuje się, że neurofeedback będzie miał pozytywny wpływ na leczenie AD, zwłaszcza na sprawność poznawczą pacjentów z AD.

To badanie dotyczyło funkcjonowania poznawczego pacjentów z AD z leczeniem neurofeedback i bez niego. Celem było zbadanie, czy neurofeedback może być potencjalną interwencją w zmniejszaniu pogorszenia funkcji poznawczych u pacjentów z AD. Na podstawie dostępnej literatury wysunięto hipotezę, że po leczeniu neurofeedbackiem sprawność poznawcza pacjentów z AD pozostanie stabilna, a najlepiej, jeśli się poprawi.

Na poziomie indywidualnym leczenie neurofeedbackiem ustabilizowało wydajność poznawczą u pacjentów z AD. Kiedy porównano grupy, uczestnicy leczeni neurofeedbackiem wykazali poprawę pamięci związanej z uczeniem się. Pozostałe funkcje poznawcze były stabilne. Dla porównania, uczestnicy z grupy leczonej jak zwykle (TAU) mieli ogólny spadek funkcjonowania poznawczego, z wyjątkiem orientacji w czasie. Podsumowując, zgodnie z hipotezą, leczenie neurofeedbackiem pozytywnie wpływa na sprawność poznawczą pacjentów z AD. Uczestnicy, którzy otrzymali terapię neurofeedbackiem, mieli stabilne funkcje poznawcze oraz wzrost rozpoznawania i przypominania sobie informacji, natomiast uczestnicy grupy TAU wykazywali ubytek tych funkcji.

Cały artykuł ma 4 strony i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280