Skuteczność neurofeedbacku u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym

Celem badania była ocena wpływu neurofeedbacku na objawy depresyjne i zaburzenia elektrofizjologiczne u pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym. Zrekrutowano uczestników cierpiących na depresję, aby ocenić skuteczność treningu neurofeedback fal 1 na obszarze lewym przedczołowym fal1 z treningiem fal 2 / fal 3. Podjęto 8-tygodniowe, prospektywne, otwarte badanie. Zrekrutowano dwudziestu uczestników. Protokół leczenia obejmował dwa lub trzy razy w tygodniu trening fal 1 w F3 z fal 2 / fal 3 w odpowiednim miejscu na korze przez 8 tygodni. Podczas każdej wizyty pacjenci przechodzili 30-minutowy trening fal 1, a następnie 30-minutowy trening fal 2 / fal 3. Wyniki wyjściowe, po 4 i 8 tygodniach zostały porównane w następujących skalach: Skala Ocen Hamiltona dla depresji (HAM-D), skala ocen Hamiltona dla niepokoju (HAM-A), Inwentarz depresji Becka (BDI) -II, Inwentarz lęku Becka (BAI), Globalne Wrażenie Klinicznego-Nasilenia (CGI- S) oraz EEG w stanie spoczynku przed i po leczeniu. Międzypółkulową asymetrię mocy fal 3 (punktacja A) obliczono dla homologicznych miejsc M1-M2. Oceny kliniczne przed i po treningu wykazały znaczną poprawę wyników w HAM-D, HAM-A, BDI i CGI-S. Skumulowane wskaźniki odpowiedzi w HAM-D wyniosły odpowiednio 35.0 i 75.0% po 4 i 8 tygodniach, a odpowiednie skumulowane wskaźniki remisji w HAM-D wyniosły odpowiednio 15.0 i 55.0%. Nie stwierdzono istotnych różnic między wynikiem A przed i po leczeniu. Leczenie neurofeedbackiem może znacznie złagodzić objawy depresji. Ponadto, objawy lęku i kliniczne nasilenie choroby znacznie się zmniejszyły po leczeniu neurofeedbackiem. Pomimo kilku ograniczeń, takich jak mała wielkość próby i brak grupy kontrolnej, badanie to sugeruje, że neurofeedback ma znaczący wpływ na pacjentów z dużymi zaburzeniami depresyjnymi.

Cały artykuł ma 8 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280