Skuteczność neurofeedbacku w padaczce dziecięcej

Około 200 tys. dzieci w Polsce cierpi na padaczkę. Od pierwszych ustaleń w latach siedemdziesiątych XX wieku, trening neurofeedback jednego z rytmów jest stale wykorzystywany w leczeniu napadów. Badania konsekwentnie wykazały, że zwiększenie występowania określonej fali zmniejsza częstotliwość i nasilenie napadów. Chociaż w poprzednich badaniach próbowano mieszać przypadki pediatryczne, młodzież i dorosłych, nie odnotowano żadnego wpływu wieku. Wciąż brakuje badań w dziedzinie neurofeedbacku w leczeniu padaczki w populacji pediatrycznej. Z istniejącej literatury wynika, że trening neurofeedback może być skutecznym sposobem leczenia padaczki u dzieci. Jednak dotychczasowe badania nie są specyficzne dla populacji pediatrycznej i charakteryzują się brakiem rygoru w zakresie dokumentowania wpływu neurofeedbacku na dzieci i młodzież z padaczką. Dlatego, w oparciu o kryteria APBB dla praktyk opartych na dowodach, neurofeedback w padaczce dziecięcej ma kategorię „prawdopodobnie skuteczny” (poziom 2). Dalsze badania w tej dziedzinie są bardzo potrzebne, ponieważ obecną pierwszą linią leczenia padaczki w populacji pediatrycznej są leki przeciwpadaczkowe, które powodują niekorzystne skutki poznawcze i psychologiczne, a to sprawia, że ich stosowanie w populacji pediatrycznej jest niebezpieczne. Rosnąca literatura dotycząca zastosowań neurofeedbacku w ADHD i zaburzeniach ze spektrum autyzmu wskazuje na przydatność neurofeedbacku w populacji pediatrycznej i można mieć nadzieję, że będą kontynuowane badania o najwyższej wartości (RCT) w celu udokumentowania przydatności neurofeedbacku w leczeniu padaczki u dzieci. Ponieważ wiadomo, że choroba ta wiąże się z wieloma współistniejącymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu i ADHD, neurofeedback może potencjalnie zmniejszyć nie tylko częstotliwość napadów, ale także rozwiązać problemy behawioralne związane z ASD i ADHD. W literaturze istnieje już znaczące poparcie dla tej metody leczenia. Kolejne randomizowane kontrolowane badania kliniczne znacznie zwiększyłyby poparcie dla stosowania neurofeedbacku jako skutecznego leczenia padaczki. Badania ujęte w przeglądzie: Friar i in. (1972), Stone i in. (1974), Smith i in. (1975), Seifert i in. (1975), Kaplan (1975), Lockard i in. (1976), Kloeve i in. (1976), Bahler i in. (1976), Finley (1977), Allison i in. (1977), Mcdonald i in. (1978), Black i in. (1979), Hutt i in. (1979), Shouse i in. (1980), Holder i in. (1982), Tansey (1985), Elfner i in. (1988), Lantz i in. (1988), Schonfeld i in. (1992), Trudeau i in. (1996), Uhlmann i in. (2001), Kozlowski i in. (2005), McMahon i in. (2011), Birkle i in. (2014).

Cały tekst przeglądu ma 7 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280