Skuteczność neurofeedbacku w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i pokrewnych – przegląd systematyczny i metaanaliza

Terapie biofeedback stosowane w celu namierzenia nadmiernych i / lub niedostatecznych sygnałów fizjologicznych, aby pomóc pacjentom w identyfikacji i samodzielnym radzeniu sobie z objawami. Biofeedback znalazł zastosowanie w zaburzeniach psychiatrycznych, w tym w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), głównie za pomocą modulacji sygnałów nerwowych – neurofeedbacku. Ostatnio zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zostały włączone do kategorii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i pokrewnych (OCD i RD) (dysmorfia ciała, zbieractwo, trichotillomania / wyrywanie włosów oraz zaburzenia z wyrywaniem / skubaniem skóry). Skuteczność biofeedbacku w leczeniu OCD i RD była dotychczas nieznana. W pracy z 2019 roku przedstawiono pełny przegląd publikacji oceniających skuteczność terapeutyczną biofeedbacku w OCD i RD wraz z metaanalizą. Znaleziono siedem badań obejmujących 93 uczestników chorych na OCD (trzy randomizowane badania kontrolowane). Do metaanalizy wybrano trzy badania neurofeedbacku (81 pacjentów; dwa badania z randomizacją). Całkowita wielkość efektu w grupie leczonej wahała się od średnich do dużych, ale stwierdzono wysokie wartości niejednorodności i niespójności. Jakość metodologiczna była niska, co wskazuje na wysokie ryzyko błędu systematycznego. Podsumowując, stwierdzono korzystny wpływ neurofeedbacku na pacjentów z OCD, ale także krytyczne ograniczenia metodologiczne, dużą heterogeniczność badań i przypuszczalną stronniczość w raportowaniu. Przyszłe badania powinny być prowadzone zgodnie z wysokiej jakości wytycznymi, aby zbadać skuteczność metody neurofeedback w leczeniu OCD i RD.

Cały artykuł ma 7 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280