Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu jąkania

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu jąkania

Dorośli z uporczywym jąkaniem rozwojowym zgłaszają trwające całe życie trudności w komunikacji głosowej, co prowadzi do szkodliwego wpływu na ich dobrostan społeczny, emocjonalny i zawodowy. Konwencjonalna terapia mowy behawioralnej wymaga znacznego wysiłku (>100 godz.) i nadal ponad 70% osób poddanych terapii doświadcza nawrotów objawów jąkania. Sukces urządzeń elektronicznych wykorzystujących opóźnione słuchowe sprzężenie zwrotne jest zmienny i krótkotrwały, a leczenie farmakologiczne ma różne skutki u osób jąkających się i wiąże się z niepożądanymi skutkami ubocznymi. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania interwencji terapeutycznych, które skutkują długoterminową poprawą płynności mowy u osób jąkających się (PWS). Istnieje coraz więcej dowodów na: (a) subtelne różnice neuronalne u PWS; oraz (b) stosowanie nieinwazyjnej stymulacji mózgu poprawia sprawność motoryczną i językową osób z neurologicznymi zaburzeniami mowy i motoryki oraz osób zdrowych.

Dotychczas opublikowano dwa badania dotyczące tDCS w leczeniu jąkania. Badanie Chesters i in. połączyło tradycyjny tDCS ukierunkowane na lewy obszar IFG z treningiem mowy indukującym płynność (tj. mową w czasie metronomu, mową chóralną) w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniu. Trzydzieści dorosłych osób jąkających się otrzymywało albo pozorowany, albo aktywny tDCS przez 20 minut przez pięć kolejnych dni. Płynność mowy podczas czytania i rozmowy mierzono przed, w trakcie oraz 1 i 6 tygodniach po leczeniu. Grupa, która otrzymała aktywną stymulację, wykazała znaczny spadek jąkania 1 tydzień po leczeniu, w porównaniu z grupą tylko treningową (pozorowana stymulacja). Efekt utrzymywał się po 6 tygodniach, ale tylko w warunku czytania. Wyniki te stanowią wstępne wsparcie dla stosowania nieinwazyjnej stymulacji mózgu w celu poprawy płynności mowy u dorosłych jąkających się, gdy stosowana jest kolejno przez kilka dni. Yada i in. (2019) stwierdzili, że tradycyjny katodowy tDCS zastosowany do prawego obszaru Broki zmniejszył jąkanie, chociaż projekt badania obejmował wielokrotne blokowanie stymulacji dziennie z jedynie krótkim okresem wypłukiwania między blokami. Niemniej jednak pozytywny wpływ na płynność mowy stanowi dodatkowe wsparcie dla stosowania nieinwazyjnej stymulacji mózgu w leczeniu jąkania

 

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280