Terapia tDCS w łagodzeniu objawów miastenii (myasthenia gravis)

Terapia tDCS w łagodzeniu objawów miastenii (myasthenia gravis)

Do tej pory przeprowadzono tylko jedno badanie kliniczne (Tehrani i in.) sprawdzające skuteczność terapii tDCS w miastenii, ale wyniki są na tyle obiecujące, że warto je przytoczyć.

Miastenia (myasthenia gravis – MG) jest postępującą chorobą neurologiczną charakteryzującą się zmęczeniem i osłabieniem mięśni. Biorąc pod uwagę potencjalne niepożądane skutki leków stosowanych w leczeniu MG, nowe niefarmakologiczne podejścia, w tym stymulacja mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym lub, w skrócie, tDCS) mogą być uważane za potencjalne dodatki pomagające w leczeniu objawów MG. Po kompleksowych badaniach neurologicznych i poznawczych, dziesięciu pacjentów z MG zostało kolejno włączonych i losowo przydzielonych do pozorowanego lub rzeczywistego tDCS dostarczanego na korę ruchową przez 20 minut podczas pierwszej sesji. Po stymulacji profil poznawczy pacjentów oceniano za pomocą platformy Cambridge Brain Science-Cognitive Platform. Później badano siłę mięśni pacjentów (oczu, mięśni twarzy, mięśni osiowych i kończyn). Dodatkowo, maksymalna siła mięśni została oceniona poprzez ćwiczenie wyprostu kolana (1RM) i maksymalnego dobrowolnego skurczu (MVC). Wytrzymałość mięśniową pacjentów rejestrowano za pomocą izometrycznego wyprostu kolana, utrzymującego się skurczu ręki, izometrycznego zgięcia bioder i szyi oraz izometrycznych wskaźników wyprostu barku. Jeśli chodzi o siłę mięśni, tDCS poprawił 1RM i MVC odpowiednio o 18,89% i 15,5%. Ponadto, elektromiografia powierzchniowa (sEMG) amplitudy mięśnia czworogłowego uda, która została zarejestrowana podczas ćwiczenia 1RM, była istotnie zwiększona po tDCS o 14,9%. W odniesieniu do wytrzymałości mięśni, wynik izometrycznego zgięcia biodra i szyi wzrósł odpowiednio o 66,5% i 17,89% w grupie tDCS. Ponadto, stymulacja anodowa znacząco wpłynęła na izometryczny wyprost kolana (o 18,89%) i barku (o 36,4%). Terapia nie wpłynęła znacząco na utrzymujący się skurcz uchwytu dłoni ani wyniki w testach poznawczych.

TDCS to leczenie nieinwazyjne, które ma mniej skutków ubocznych niż farmakoterapia. Można go uznać za skuteczną formę łagodzenia objawów MG u pacjentów opornych lub nietolerujących leków. Co więcej, może być również właściwym rozwiązaniem terapeutycznym dla pacjentów, którzy nie chcą przyjmować leków. Dalsze badania nad tDCS mogą potencjalnie wprowadzić go jako uzupełniającą metodę zmniejszania objawów MG, prawdopodobnie przy niższych wymaganych dawkach inhibitorów acetylocholinesterazy.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280