Terapia tDCS w łagodzeniu objawów Zespołu Tourette’a

Terapia tDCS w łagodzeniu objawów Zespołu Tourette’a

Biorąc pod uwagę znaczne skutki uboczne i oporność na leczenie przy użyciu konwencjonalnej terapii, potrzebne są nowe podejścia terapeutyczne dla pacjentów z zespołem Tourette’a (GTS). Z powodu coraz większego wglądu w leżące u podstaw procesy związane z występowaniem i kontrolą tików na poziomie neurofizjologicznym i neuroanatomicznym, neurostymulacja wydaje się obiecująca i możliwa. Biorąc pod uwagę zmienny i często łagodny przebieg leczenia klinicznego neuroterapią, przezczaszkowa stymulacją prądem stałym (tDCS) stosowana sporadycznie w okresach zaostrzenia tików może stać się atrakcyjnym narzędziem. Chociaż bezpośrednie efekty stymulacji są ograniczone do regionów korowych, aktywność w strukturach podkorowych, w tym w jądrach podstawnych, może być modulowana pośrednio przez szlaki korowo-podkorowe. SMA, dolna kora ciemieniowa (BA 40) i wyspa są potencjalnie interesującymi regionami docelowymi.

Przezczaszkowa stymulacja elektryczna bezpośrednio przekazuje prąd elektryczny przez czaszkę do kory. Dotychczasowe badania nad tDCS koncentrowały się na paradygmatach hamujących wykorzystujących katodowe protokoły tDCS ukierunkowane na różne obszary ruchowe kory mózgowej. W badaniu pilotażowym Mrakic-Sposta i in. zastosowali katodowy tDCS przez pięć kolejnych dni u dwóch pacjentów z GTS. Dodatkowo stymulację pozorowaną stosowano przez pięć kolejnych dni po okresie wypłukiwania wynoszącym 2 tygodnie. Znaczącą redukcję objawów wykazano po tDCS, ale nie po stymulacji pozorowanej. Carvalho i in. zastosowali katodowy tDCS u 16-letniego mężczyzny ze złożonymi i opornymi na leczenie tikami ruchowymi i fonicznymi, co spowodowało zmniejszenie objawów, które nadal występowało 6 miesięcy po interwencji. Eapen i in. zastosowali katodowy tDCS. Częstotliwość tików, intensywność tików i odczucia parcia były istotnie zmniejszone u dwóch pacjentów. Najnowsze badanie dotyczące tDCS w GTS obejmowało dziesięciu pacjentów i oceniało natychmiastowy wpływ 20 minut katodowego tDCS w porównaniu z interwencją pozorowaną. W celu uzyskania natychmiastowych efektów, punktacja Rush została wyznaczona bezpośrednio przed i po tDCS. Ponadto mierzono pobudliwość kory ruchowej za pomocą jednoimpulsowego TMS. Wyniki w punktacji Rush były znacznie niższe po tDCS w porównaniu do pozorowanej interwencji. Nie stwierdzono jednak istotnej zmiany pobudliwości kory ruchowej.

Podsumowując, istnieją wstępne dowody na to, że katodowy tDCS stosowany na różne obszary kory ruchowej, może być skuteczny w GTS.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280