tDCS u osób z różnymi odmianami demencji

Zastosowanie i skuteczność przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) u osób z różnymi odmianami demencji

Demencja, definiowana jako subiektywne i obiektywne deficyty poznawcze i behawioralne, które zakłócają funkcjonowanie (np. społeczne, zawodowe) i powodują znaczący spadek w stosunku do poprzedniego poziomu funkcjonowania, stanowi znaczne obciążenie zdrowotne u dorosłych w średnim i starszym wieku. W niedawnej populacji populacji 856 starszych dorosłych Amerykanów, pobranej z badania Health and Retirement Study, 13,9% osób w wieku powyżej 70 lat spełniało kryteria demencji. Globalne szacunki dotyczące demencji wahają się od 5% do 7% w większości regionów, ze znacznie wyższą częstością 8,5% w Ameryce Łacińskiej i niższą, wynoszącą 2–4% w Afryce Subsaharyjskiej. Wskaźniki diagnozy demencji również rosną wykładniczo, a szacuje się, że 115,4 mln osób na całym świecie spełni kryteria do roku 2050. Koszty demencji są znaczące; w porównaniu z osobami z chorobami serca, rakiem lub innymi przyczynami medycznymi, osoby z demencją wydają znacznie więcej na opiekę zdrowotną w ciągu ostatnich 5 lat życia, średnio 287 038 USD. Wśród chorób neurodegeneracyjnych zdecydowaną większość stanowią choroba Alzheimera, otępienie z powodu choroby Parkinsona, otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe. Chociaż zgrupowane są razem w ramach ogólnej koncepcji demencji, istnieją istotne różnice w etiologii leżącej u ich podstaw, które prowadzą do unikalnych wzorców zaburzeń neuropsychologicznych, behawioralnych / emocjonalnych i funkcjonalnych. To opracowanie ma na celu przedstawienie każdego typu demencji wraz z przeglądem istniejącej literatury naukowej na temat stosowania przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) jako interwencji pomagającej zredukować objawy chorób otępiennych.

Dotychczasowe badania tDCS (zarówno kontrolowane, jak i niekontrolowane) jako interwencji w przypadku demencji neurodegeneracyjnych wykazują mieszane, ale obiecujące wyniki bez szkodliwych skutków ubocznych typowych dla niektórych interwencji farmakologicznych.

Całe badanie ma 11 stron i można je przeczytać w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280