Terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD

Terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD

Streszczenie

Orndorff i in. (2017) zasugerowali, że jeśli aktywność neuronową uważa się za zmienną terapeutyczną, a nie za wynik, poszerza to zakres badań i ma specyficzne implikacje dla neuronauki społecznej. Biorąc to pod uwagę, dowody empiryczne są gromadzone i analizowane w przypadkach, w których aktywność neuronowa jako projekt samodzielnej manipulacji poprzez trening neurofeedbacku jest wykonywana specjalnie w celu usprawnienia deficytu poznania społecznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systematycznego przeglądu, który porusza następujące kwestie: 1) w jaki sposób neurofeedback jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych społecznych, 2) w jaki sposób neurofeedback jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, 3) badanie kierunków, mocnych stron i jakości dowodów na poparcie stosowania neurofeedbacku w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Badania kwalifikowały się do włączenia do przeglądu, jeśli 1) były specyficzne dla autystycznej i typowo rozwiniętej populacji, 2) były badaniami interwencyjnymi, 3) obejmowały terapię neurofeedback, 4) uczestnicy wykazali społeczny deficyt poznawczy i/lub jego poprawę. W sumie osiemdziesiąt siedem badań uznano za kluczowe; z czego 17 badań kwalifikowało się do włączenia do tego przeglądu. Wszystkie badania wykazały poprawę w różnych dziedzinach poznania społecznego i były umiarkowanie poprawne metodologicznie. Jedenaście z siedemnastu badań spełniło kryteria interpretowalności i trenowalności, zasugerowane przez Zoefela i in. Wzorce i kierunki, wynikające z badań, związane z protokołem, metodologią i wynikami, omówiono szczegółowo w niniejszym przeglądzie.

Artykuł ma 14 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280