Terapia tDCS jako skuteczna forma rehabilitacji objawów ruchowych w chorobie Parkinsona

Terapia tDCS jako skuteczna forma rehabilitacji objawów ruchowych w chorobie Parkinsona
 
 
Na podstawie przeglądu badań, w którym ujęto 18 prób klinicznych, można stwierdzić, że terapia tDCS skutecznie łagodzi objawy ruchowe w chorobie Parkinsona (PD).
Wszystkie badania wykazały znaczący natychmiastowy wpływ leczenia tDCS na funkcjonalną lokomocję, oszacowany na podstawie pomiarów tempa chodu, u 325 osób z PD. Chociaż poziom wielkości efektu był stosunkowo niewielki, wyniki metaanalizy z większą liczbą włączonych badań rozszerzyły wcześniejsze ustalenia, że protokoły tDCS mogą poprawić zdolności lokomocyjne u osób z PD. Niektórzy badacze tDCS sugerowali, że ułatwienie pobudliwości korowej za pomocą aktywnego tDCS może przyczynić się do poprawy objawów PD związanych z motoryką. Fregni i in. założyli, że stymulacja korowa za pomocą tDCS może ułatwić łączność neuronalną w sieciach korowych i podkorowych (np. w obwodach ruchowych podstawno-wzgórzowo-korowych), prawdopodobnie poprawiając zdegenerowane funkcje jąder podstawnych u osób z PD. Ponadto, badania zakwalifikowane w omawianej metaanalizie często były ukierunkowane na korę ruchową i przedczołową, ze względu na kluczową rolę aktywacji kory ruchowej i przedczołowej w wynikach lokomotorycznych w PD. W szczególności zwiększone wzorce aktywacji M1 po protokołach anodowych tDCS były związane z poprawą ruchową w PD. Podczas normalnego chodzenia osoby z PD są prawdopodobnie zależne od kontroli poznawczej zwiększonej poprzez aktywację DLPFC, w celu zrekompensowania ich upośledzenia automatyzmu lokomocji. Jednak biorąc pod uwagę, że trudności w chodzeniu mogą wymagać większego zaangażowania w aktywację DLPFC u osób z PD, anodowy tDCS ukierunkowany na korę przedczołową może przyczynić się do pomyślnych wyników podczas zadań funkcjonalnej lokomocji. Wreszcie, interwencje tDCS zastosowane na ruchowych i przedczołowych obszarach kory prawdopodobnie powodują uwalnianie dopaminy w jądrze ogoniastym i skorupie, przyczyniając się do poprawy funkcjonalnej lokomocji (co potwierdzono również u zdrowych osób).
 
Cały artykuł jest dostępny do przeczytania na miejscu w Zachodniopomorskim Centrum Neuroterapii.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280