Terapia tDCS jako skuteczna metoda leczenia dysleksji i problemów z czytaniem

Terapia tDCS jako skuteczna metoda leczenia dysleksji i problemów z czytaniem

Możliwość wykorzystania nieinwazyjnej terapii tDCS do modulowania wydajności czytania u osób z dysleksją rozwojową (DD) została zbadana w kilku badaniach empirycznych. Przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS) w celu poprawy umiejętności czytania zarówno u typowych czytających, jak i osób z DD. Najczęściej stosowanym montażem był anodowy tDCS nad korą ciemieniową – regionem, który jest zwykle zaangażowany w przetwarzanie fonologiczne i ortograficzne podczas zadań czytania i jest nieaktywny u osób z DD. Większość badań wykorzystujących taki protokół stymulacji wykazała znaczną poprawę w zróżnicowanych podprocesach czytania. Dokładniej, dekodowanie słów zostało ulepszone u dorosłych czytających, podczas gdy czytanie nie-słów i słów niskiej częstotliwości zostało ulepszone u młodszych osób. Ponadto stwierdzono, że tDCS jest szczególnie skuteczny u osób słabo czytających i osób z DD, a nie u normalnie czytających, pomimo specyficznego obszaru mózgu, który poddawano stymulacji. Ogólnie rzecz biorąc, tDCS jest obiecującym narzędziem zaradczym w przypadku trudności z czytaniem, nawet w przypadku zastosowania w młodszych populacjach mających problemy z czytaniem.

W trzech badaniach Costanzo i in. przetestowano optymalną polaryzację stymulacji u dzieci i młodzieży z DD. Wdrożono projekt wewnątrzobiektowy, aby porównać stymulację anodową lewą i prawą w regionie skroniowo-ciemieniowym. Wyniki wykazały istotną poprawę dokładności czytania tekstu po tDCS, w porównaniu z warunkami z grupy kontrolnej. Te odkrycia, zgodne z wynikami wcześniejszego badania Turkeltaub i in., potwierdzają skuteczność działania tDCS w indukowaniu poprawy czytania u dzieci i młodzieży z DD.

W swoich eksperymentalnych badaniach Younger i in. skupili się na wyższej części kory ciemieniowej, w oparciu o jej rolę w drobnoziarnistym mapowaniu grafemu na fonem i jej udziale w początkowym rozwoju sieci czytania. Skuteczność czytania słów 32 praworęcznych dorosłych osób o niskim lub średnim poziomie umiejętności czytania (punkt wyjściowy: 80–100 punktów standardowych w podteście Sight Word Efficiency testu Test of Word Reading Efficiency) została zmierzona przed i bezpośrednio po interwencji pojedynczej sesji tDCS. Kryteria włączenia, wraz z wydajnością czytania słów poniżej średniej, obejmowały brak historii zaburzeń neurologicznych, zaburzeń psychicznych, znacznego urazu głowy, utraty słuchu, nadużywanie substancji, napadów padaczkowych lub migreny, metalowych implantów i ciąży. Uczestnikówprzypisano do jednego z trzech warunków: anodowy lewy, prawy i pozorowany tDCS. Wyniki potwierdziły początkową hipotezę: Uczestnicy, którzy otrzymali stymulację anodową, wykazali znacznie większą poprawę wydajności czytania słów w porównaniu z uczestnikami przypisanymi do warunku pozorowanego i stymulacji prawej.

Te i inne badania potwierdzają skuteczność terapii tDCS w leczeniu dysleksji i problemów w czytaniem.

Twoje dziecko ma dysleksję i problemy z czytaniem? Nie czekaj i umów się na terapię tDCS w Zachodniopomorskim Centrum Neuroterapii! Skorzystaj z leczenia bezpiecznego, skutecznego i opartego na najnowszych wynikach badań klinicznych. Tel. 503 526 907, Szczecin, 3 Maja 25-27, gabinet 311.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280