Terapia tdcs w leczeniu fibromialgii

Terapia tDCS w leczeniu fibromialgii

Fibromialgia jest wyniszczającym przewlekłym bólem, który dotyka około 5,4% populacji. Jej główne objawy to: przewlekły, rozległy ból mięśni, zmęczenie, zaburzenia snu, tkliwość (alodynia) i przeczulica bólowa na ucisk na punkty tkliwe. Jej patogeneza jest niepewna, ale może wynikać z dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego (OUN), prawdopodobnie związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem oczekiwanego bólu wśród innych nieprawidłowości OUN. Obecne metody leczenia obejmują: leki przeciwdepresyjne i przeciwpadaczkowe, ćwiczenia, terapię poznawczo-behawioralną (CBT) oraz edukację pacjenta. Żadne terapie nie są lecznicze i istnieje potrzeba bardziej skutecznych terapii, które są ukierunkowane konkretnie na OUN i niektóre potencjalnie odwracalne procesy, które mogą powodować przewlekły ból.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) to nieinwazyjna technika stymulacji mózgu, która może modulować pobudliwość korową i jest bezpieczna i łatwa do podania. Anodowy tDCS depolaryzuje somowe lub korowe neurony piramidowe i jest to zazwyczaj, ale nie zawsze, związane ze wzrostem pobudliwości mierzonej przez przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS). tDCS może również ingerować w łączność funkcjonalną, synchronizację i czynności oscylacyjne w sieciach korowych i podkorowych OUN, jak wykazano we wcześniejszych badaniach na korze ruchowej. Jeśli fibromialgia jest dysfunkcją OUN, tDCS może być przydatny w łagodzeniu bólu. Podsumowanie dostępnej literatury zawiera wytyczne oparte na dowodach (określone przez panel ekspertów) dotyczące terapeutycznego stosowania tDCS w leczeniu bólu związanego z fibromialgią z 11 badań. Zalecenie poziomu B (prawdopodobna skuteczność) zostało zaproponowane dla anodowego tDCS w leczeniu fibromialgii.

Dokładny mechanizm bólu fibromialgii jest obecnie nieznany. Jednak najnowsze dowody sugerują, że może być związany z nieprawidłowościami w odgórnym przetwarzaniu sieci przewidywania bólu, takich jak wyspa i kora czołowa.

W badaniu Khedr i in. zastosowano anodową stymulację na grupie 40 pacjentów. Poza odnotowaniem spadku siły bólu związanym z działaniem tDCS, grupa aktywnej stymulacji wykazała również zmniejszenie pooperacyjnego zużycia opioidów po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego.

Stwierdzono zmiany w łączności funkcjonalnej w stanie spoczynku po powtarzających się sesjach tDCS kory ruchowej u pacjentów z fibromialgią, które korelowały ze zmniejszeniem bólu klinicznego. Może to sugerować, że tDCS wywołuje działanie przeciwbólowe poprzez zmianę łączności wzgórzowej. Inne badania sugerują również, że pobudzające (glutaminian) i hamujące (GABA) metabolity mózgu mogą odgrywać rolę w skuteczności tDCS stosowanego kory ruchowej w leczeniu fibromialgii.

Chorujesz na fibromialgię? Skorzystaj z terapii tDCS – leczenia skutecznego, bezpiecznego i opartego na tysiącach badań naukowych.

 

 

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280