Terapia tDCS w leczeniu uzależnień

Terapia tDCS w leczeniu uzależnień

Zaburzenia związane z uzależnieniami należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych i stanowią poważne obciążenie społeczno-ekonomiczne. Dane Światowej Organizacji Zdrowia sugerują, że nadużywanie alkoholu powoduje 3,3 miliona zgonów rocznie, a 15,3 miliona osób ma zaburzenia związane z używaniem narkotyków[1]. Szczególnie początek nadużywania narkotyków w okresie dojrzewania znacznie zwiększa obciążenie chorobami i pogarsza wyniki weczenia[2]. Na przykład zażywanie alkoholu i nielegalnych substancji jest odpowiedzialne za 14% całkowitego obciążenia zdrowotnego młodych mężczyzn w wieku 20–24 lat, z dominującym nadużywaniem alkoholu w Europie Wschodniej i nadużywaniem narkotyków w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii i Europy Zachodniej.

Rezultat skutecznego leczenia zaburzeń uzależnień polega na zmniejszeniu głodu i utrzymaniu abstynencji. Na abstynencję wpływają styl życia i czynniki psychospołeczne i można ją wzmocnić interwencjami psychoterapeutycznymi, zwykle terapią poznawczo-behawioralną, jednak średni efekt terapii poznawczo-behawioralnej jest umiarkowany w przypadku zaburzeń uzależnień[3][4], chociaż zarządzanie kryzysowe, forma terapii behawioralnej, wydaje się być obiecującą interwencją w zaburzeniach uzależnień[5][6]. Leczenie farmakologiczne stosuje się w celu zmniejszenia głodu lub wsparcia abstynencji, np. disulfiram, nalmefen, naltrekson lub akamprozat w przypadku uzależnienia od alkoholu. Od kilku lat wareniklina i bupropion są stosowane w celu zmniejszenia głodu w uzależnieniu od tytoniu.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne dowody na to, że stymulacja anodowa kory mózgowej i stymulacja katodowa mogą wydłużyć czas trwania abstynencji i mogą zmniejszyć głód, jednak również badania z anodowym tDCS nad lewym obszarem kory mózgowej wykazały zmniejszenie głodu alkoholu. Szczególna rola terapii tDCS działająca na prawym i lewym obszarze kory i modulująca głód i kontrolę behawioralną, jest nadal niejasna.

Cały artykuł dotyczący skuteczności w leczeniu uzależnień ma 5 stron i jest dostępny w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280