Trening alfa neurofeedback celem poprawy nastroju

            Celem tego artykułu jest opracowanie wstępnego systemu neurofeedbacku, który poprawi nastrój badanych za pomocą sygnałów audio poprzez wzmocnienie ich fal mózgowych alfa. Oceny wpływu muzyki na ludzi dokonano trzema metodami; subiektywną ocena nastroju za pomocą kwestionariusza, wpływem na mózg poprzez analizę sygnałów EEG oraz wpływem na organizm poprzez ocenę fizjologiczną. W tym badaniu zaprojektowano dwa eksperymenty. Pierwszy eksperyment miał na celu określenie krótkotrwałego wpływu muzyki na uspokojenie badanych osób, drugi eksperyment miał na celu określenie jej długoterminowego wpływu. W pierwszym eksperymencie wykorzystano dwa rodzaje muzyki – ulubioną muzykę wybraną przez uczestników oraz muzykę relaksacyjną wywołującą fale alfa. Wyniki badań wykazały, że relaksacyjna muzyka ma lepszy wpływ na psychikę i fizjologię uczestników. Jednak wyniki jednostronnej analizy wariancji (ANOVA) wykazały, że krótkotrwały efekt kojący zarówno ulubionej muzyki, jak i muzyki relaksacyjnej nie był istotny w zmianie średniej mocy bezwzględnej alfa i średnich miar fizjologicznych (ciśnienie krwi i tętno) przy poziomie istotności wynoszącym 0,05. Drugi eksperyment był nieco podobny do treningu alfa neurofeedback, w którym uczestnicy trenowali swoje mózgi, aby wytwarzały więcej fal mózgowych alfa, słuchając relaksującej wytwarzającej fale alfa przez 30 minut dziennie. Wyniki pokazały, że muzyka relaksująca ma długotrwały psychologiczny i fizjologiczny wpływ na uspokojenie uczestników, co można zaobserwować po wzroście mocy alfa i spadku miar fizjologicznych po każdej sesji treningowej. Trening okazał się istotnie skuteczny w zwiększaniu mocy alfa [F (2,12) = 11,5458 i p = 0,0016], ale nie zaobserwowano istotnej redukcji miar fizjologicznych na poziomie istotności 0,05.

Badanie ma 15 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280