Trening i leczenie uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi przy zastosowania interfejsu komputer-mózg

Ostatnie badania wskazują, że urządzenia BCI do neurofeedbacku mają pozytywny wpływ na zdolności uwagi i pamięć roboczą uczniów, a także na inne umiejętności, takie jak zdolności wzrokowo-przestrzenne, społeczne, wyobraźnię i aspekty emocjonalne. Zastosowania BCI mają na celu naśladowanie ludzkiego mózgu i zajęcie się właściwym zrozumieniem zaburzeń neurorozwojowych każdego ucznia.

W przeglądzie z 2020 roku wykazano, że technologia BCI ma potencjalne zastosowania dla użytkowników z mniej poważnymi niepełnosprawnościami, a nawet dla zdrowych użytkowników. Zgodnie z projektem „BNCI Horizon 2020: The Future of Brain / Neural Computer Interaction” możliwe zmiany BCI w przyszłości można rozpatrywać w odniesieniu do „użytkownika”, „przemysłu” i „badań”. Badania BCI pokazują pomyślne wyniki zarówno w zakresie oceny poznawczej, jak i kontekstów treningowych w zależności od różnych zaangażowanych populacji klinicznych (ADHD, ASD, dysleksja) oraz w odniesieniu do konkretnego celu interwencji poznawczych (uwaga, pamięć, język i zdolności wzrokowo-przestrzenne). Przyszłe możliwe kierunki w technologii BCI będą uzależnione od opracowania odpowiedniego oprogramowania połączonego odpowiednio dla wszystkich przedmiotów zgodnie z ich potrzebami i pragnieniami. Potrzebne są dalsze badania w celu bardziej systematycznej oceny skuteczności BCI w odniesieniu do umiejętności poznawczych, a mianowicie pamięci, uwagi, wizualizacji, uczenia się, współpracy i komunikacji, umiejętności społecznych, kreatywnych i emocjonalnych. Niezwykle ważne jest zbadanie w badanu podłużnym długotrwałych skutków stosowania systemów BCI w trenowaniu i rehabilitacji uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi. Przyszłe badania mogą dalej badać deficyty fonologiczne lub ortograficzne oraz ADHD przy użyciu danych EEG do celów prognostycznych lub do wyboru modułu terapeutycznego. W przyszłych badaniach należy zbadać rolę wieku, zdolności koncentracji na zadaniu i koordynacji wzrokowo-ruchowej, aby wyjaśnić ich wpływ na przezwyciężenie zjawiska nieefektywności BCI. Przyszłe prace będą polegały na opracowaniu protokołów treningowych BCI dostosowanych w celu poprawy zdolności przestrzennych użytkowników, zapewniając wsparcie specyficzne dla użytkownika, a mianowicie poznawcze, emocjonalne i społeczne. Ostrożny trening użytkowników z systemem BCI opartym na wyobraźni motorycznej, który obejmuje zestaw kinestetycznej lub wizualnej reprezentacji działań, jest niezbędny do poprawy kontroli nad BCI.

Cały artykuł ma 16 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280