Trening neurofeedback wolnych fal EEG, zwiększający wydajność muzyczną

Wyuczona modulacja aktywności elektrycznej kory mózgowej została wykorzystana jako środek komunikacji mózg-komputer, a także dla wewnętrznych korzyści klinicznych związanych ze wzmocnieniem i / lub stłumieniem określonych szerokości pasma elektroencefalografu (EEG). Na przykład w kontrolowanych badaniach ustalono mechanizm kontroli epileptycznych napadów motorycznych poprzez wyuczonie wzmocnienia rytmu czuciowo-ruchowego (SMR) 12–15 Hz nad korą czuciowo-ruchową oraz poprzez modulację wolnych potencjałów korowych (SCP). Znane od wielu lat twierdzenie, że zespół nadpobudliwości (HD) i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) reagują na zwiększającą uwagę skuteczność treningu SMR wraz z innymi składowymi częstotliwości prądu przemiennego (takimi jak 15-18 Hz, czyli beta1), zostały poparte porównaniami z standardowym leczeniem psychostymulantami u osób listy oczekujących. Kolejne zastosowanie neurofeedbacku, będące przedmiotem niniejszego raportu, miało na celu zwiększenie poziomu aktywności fal theta (5–8 Hz) ponad alfa (8–11 Hz) w stanie czuwania przy zamkniętych oczach w celu treningu relaksacyjnego, w oparciu o związek między aktywnocią theta i stanami medytacyjnymi, a także z przejściem ze stanu czuwania na sen. Ten protokół treningu alfa / theta (a / t) znalazł obiecujące zastosowania jako uzupełniające narzędzie terapeutyczne w zespole stresu pourazowego (PTSD) i alkoholizmie.

W kontekście badania efektów neurofeedbacku u zdrowych osób wykazano w badaniu Gruzeliera z 2001 roku, że wyuczenie modulacji składników EEG – SMR i beta1, może znacząco zwiększyć poziom uwagi w behawioralnych i elektrokorowe miernikach wydajności, a trening SMR może poprawić wydajność pamięci semantycznej. Jednak odnosząc się do poprawy normalnego funkcjonowania, statystycznie znacząca poprawa pomiarów laboratoryjnych niekoniecznie przekłada się na jakiekolwiek dostrzegalne lub istotne zmiany w wykonywaniu zadań w życiu codziennym, ani też żadna taka poprawa nie musi mieć konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Aby ustalić, czy protokoły neurofeedbacku, które koncentrują się na procesach uwagi i relaksacji, mogą w znaczący sposób przynieść korzyści zdrowym osobom w zakresie ważnych środków behawioralnych, opracowano dwa badania badające parametry wydajności muzycznego studentów konserwatorium muzycznego, ocenione przez ekspertów w ocenach z pojedynczą ślepą próbą. W eksperymencie 1 grupa uczniów została przeszkolona w zakresie protokołów SMR, beta1 i a / t, a zmiany wydajności porównano z grupą kontrolną bez szkolenia i grupą otrzymującą dodatkowe interwencje. Zróżnicowany wkład trzech protokołów neurofeedbacku w wydajność muzyczną oceniono poprzez korelację wskaźników uczenia się przez sprzężenie zwrotne ze zmianą wydajności. W eksperymencie 2 różne protokoły neurofeedbacku zostały przeprowadzone w oddzielnych grupach i porównano zmiany wydajności z grupami porównawczymi poddanymi alternatywnym interwencjom.

Badanie ma 6 stron i jest dostępne do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280