Trudności w uczeniu się a neurofeedback – przegląd badań

Jeśli chodzi o potwierdzenie skuteczności terapii neurofeedback w trudnościach z uczeniem się, Fernandez i wsp. (2003) wykazali w badaniu kontrolowanym placebo, że neurofeedback jest skuteczną metodą terapii[1], a poprawa utrzymywała się w 2-letniej obserwacji (Becerra i in., 2006)[2]. Dodatkowy raport Fernandeza (Fernandez i in., 2007) dotyczący 16 dzieci z trudnościami w uczeniu się udokumentował istotne zmiany w EEG 2 miesiące po terapii neurofeedback w porównaniu z grupą kontrolną placebo, w której nie było zmian w EEG, oraz 10 z 11 dzieci z grupy leczonej neurofeedbackiem wykazało obiektywne zmiany w wynikach w nauce w porównaniu z jednym z pięciorga dzieci w grupie placebo[3]. Opublikowano również inne artykuły na temat przydatności neurofeedbacku w problemach z uczeniem się (Orlando i Rivera, 2004; Tansey, 1991a; Thornton i Carmody, 2005). W randomizowanym, kontrolowanym badaniu z udziałem dzieci z dysleksją (Breteler, Arns, Peters, Giepmans i Verhoeven, 2010) udokumentowano znaczną poprawę ortografii[4], a Walker (2010a; Walker i Norman, 2006) wykazał znaczną poprawę umiejętności czytania w 41 przypadkach dzieci z dysleksją[5]. W pierwszych 12 przypadkach zgłoszonych przez Walkera (Walker i Norman, 2006) po 30–35 sesjach wszystkie dzieci poprawiły umiejętność czytania co najmniej o dwa poziomy[6]. Barnea, Rassis i Zaidel (2005) zauważyli poprawę umiejętności czytania u dzieci z trudnościami w uczeniu się po 20 sesjach neurofeedback[7].

Chociaż nie przeprowadzono kontrolowanych badań, Surmeli i Ertem (2007) ocenili, czy neurofeedback sterowany QEEG może być pomocny u dzieci z zespołem Downa. Wszystkie ośmioro dzieci, które ukończyły do 60 sesji terapeutycznych (jedno dziecko odpadło po zaledwie ośmiu sesjach), wykazało znaczną poprawę uwagi, koncentracji, impulsywności, problemów behawioralnych, mowy i słownictwa oraz pomiarów QEEG[8]. Surmeli i Ertem (2010) leczyli 23 dzieci, u których zdiagnozowano łagodne lub umiarkowane upośledzenie umysłowe, przeprowadzając 80 do 160 sesji neurofeedbacku pod kontrolą QEEG. 22 dzieci z 23 wykazało poprawę kliniczną na oceniającej Liście Zachowań Rozwojowych, a 19 z 23 wykazało poprawę w Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci i skomputeryzowanym teście uwagi[9].

[1]Fernandez, T., Harare, W., Harmony, T., Diaz-Comas, L., Santiago, E., Sanchez, L. …, Valdes, P. (2003). EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children. Clinical Electroencephalography, 34, 145–150.

[2]Becerra, J., Fernandez, T., Harmony, T., Caballero, M. I., Garcia, F., FernandezBouzas, A. …, Prado-Alcala, R. A. (2006). Follow-up study of learning-disabled children treated with neurofeedback or placebo. Clinical EEG & Neuroscience, 37, 198–203.

[3]Fernandez, T., Harmony, T., FernandezBouzas, A., Diaz-Comas, L., Prado-Alcala, R. A., Valdes-Sosa, P. …, Garcia-Martinez, F. (2007). Changes in EEG current sources induced by neurofeedback in learning disabled children. An exploratory study. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 32, 169–183.

[4]Breteler, M. H. M., Arns, M., Peters, S., Giepmans, I., & Verhoeven, L. (2010). Improvements in spelling after QEEG-based neurofeedback in dyslexia: A randomized controlled treatment study. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 35(1), 5–11.

[5]Walker, J. E. (2010a, Fall). Case report: Dyslexia remediated with QEEG-guided neurofeedback. NeuroConnections, p. 28.

[6]Walker, J. E., & Norman, C. A. (2006). The neurophysiology of dyslexia: A selective review with implications for neurofeedback remediation and results of treatment in twelve consecutive cases. Journal of Neurotherapy, 10(1), 45–55.

[7]Barnea, A., Rassis, A., & Zaidel, E. (2005). Effect of neurofeedback on hemispheric word recognition. Brain & Cognition, 59, 314–321.

[8]Surmeli, T., & Ertem, A. (2007). EEG neurofeedback treatment of patients with Down Syndrome. Journal of Neurotherapy, 11(1), 63–68.

[9]Surmeli, T., & Ertem, A. (2010). Post-WISC–R and TOVA improvement with QEEG guided neurofeedback training in mentally retarded: A clinical case series of behavioral problems. Clinical EEG & Neuroscience, 41(1), 32–41.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280