Trwałe skutki terapii neurofeedback u dzieci z ADHD i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Wykazano wiele korzyści z zastosowania terapii neurofeedback w leczeniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Neurofeedback okazał się skuteczny w wielu różnych zaburzeniach rozwojowych, takich jak autyzm, ADHD, epilepsja i dysleksja. Ponadto nie ma badań, które zgłosiłyby jakiekolwiek szkodliwe skutki uboczne w wyniku leczenia neurofeedbackiem.

Wstępne badania sugerują, że neurofeedback jest skuteczną terapią zmniejszającą podstawowe objawy u dzieci zarówno z autyzmem, jak i ADHD. Neurofeedback to terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. Dzięki ciągłemu szkoleniu osoby uczącew stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność treningu neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazując zmniejszenie objawów w stanach patologicznych.

Neurofeedback został pierwotnie oceniony jako przydatna terapia przez Barry’ego Stermana w 1970 r. w Neuropsychiatric Institute of UCLA. Później Lubar i Shouse w 1976 roku opisali wyraźnie pozytywne zmiany EEG i zmiany zachowania u hiperkinetycznego dziecka z ADHD po treningu pewnego rytmu EEG. Od tego czasu jest coraz więcej publikowanych badań wskazujących na pozytywne skutki neurofeedbacku z różnymi zaburzeniami, w tym ADHD. Monastra w badaniu z 2002 roku ocenił ponad 100 dzieci z ADHD i odkrył, że neurofeedback był w stanie znacznie zmniejszyć podstawowe objawy ADHD. W 2009 roku przeprowadzono metaanalizę obejmującą ponad 15 badań i całkowitą wielkość próby ponad 1100 dzieci i wykazano, że neurofeedback jest skuteczną formą leczenia osób z ADHD. Ponadto inne badania wykazały, że wyniki treningu neurofeedback są porównywalne z korzyściami klinicznymi uzyskanymi dzięki lekom u dzieci. Jednak, w przeciwieństwie do leków, nie odnotowano żadnych niepożądanych lub negatywnych skutków ubocznych w wyniku leczenia ADHD treningiem neurofeedback.

Skuteczność neurofeedbacku u dzieci autystycznych została wstępnie oceniona w badaniu przeprowadzonym w 2002 roku, w którym odnotowano 26% zmniejszenie objawów autystycznych w grupie eksperymentalnej i 3% zmniejszenie w grupie kontrolnej z listy oczekujących. W 2007 roku opublikowano podobne, ale bardziej imponujące wyniki, zgłaszając 40% zmniejszenie podstawowych objawów autystycznych w wyniku terapii neurofeedbackiem. Podobnie jak w przypadku ADHD, według obecnej wiedzy nie ma dowodów na to, że trening neurofeedbacku powoduje jakiekolwiek szkodliwe lub niepożądane działania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Niedawne opracowanie dostarczyło dowodów, że neurofeedback jest terapią zdolną do tworzenia trwałych zmian u dzieci zarówno z autyzmem, jak i ADHD. Stwierdzono to we wszystkich recenzowanych eksperymentach. To połączenie wielu badań zbieżnych na podstawie pojedynczego odkrycia, a mianowicie występowania trwałych efektów klinicznych neurofeedbacku, dostarcza mocnych dowodów, że neurofeedback jest skuteczny u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Co więcej, te odkrycia dostarczają dowodów, że neurofeedback jest nie tylko skuteczny u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, ale także może prowadzić do długotrwałych pozytywnych zmian u tych pacjentów.

Cały artykuł ma 14 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280