Wpływ neurofeedbacku na chorych na raka

Neurofeedback (NF) to forma treningu mózgu bez użycia leków, która ma na celu bezpośrednią zmianę podstawowych neuronalnych mechanizmów poznawczych i zachowania. Jest to technika, która mierzy sygnał EEG pacjenta, przetwarza go w czasie rzeczywistym, aby umożliwić modyfikację behawioralną poprzez modulowanie aktywności mózgu. Najczęstszym zastosowaniem technologii NF są epilepsje, migrena, zaburzenia koncentracji / nadpobudliwość, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia afektywne i zaburzenia psychotyczne. Niewiele badań dotyczyło stosowania NF w kontekście chorób psychosomatycznych. Niewiele wiadomo na temat stosowania leku u pacjentów z rakiem lub osób po przebytym nowotworze, pomimo dużej liczby tej grupy pacjentów. Opublikowano systematyczny przegląd stosowania i wpływu NF na objawy i obciążenie u pacjentów z rakiem i osób po długotrwałym leczeniu raka. Przeprowadzając ten systematyczny przegląd, autorzy postępowali zgodnie z wytycznymi zawartymi w deklaracji dla przeglądów systematycznych i metaanaliz PRISMA.

Wyszukiwanie znalazło 3 badania eksperymentalne, 1 badanie obserwacyjne i 2 opisy przypadków. Ze względu na heterogeniczność systemów i protokołów interwencji, nie przeprowadzono żadnej metaanalizy.

Pomimo kilku ograniczeń, ogólne pozytywne wyniki sugerują, że NF, jako innowacyjna terapia medycyny komplementarnej i alternatywnej, może być pomocna w łagodzeniu objawów związanych z rakiem, takich jak ból, zmęczenie, zaburzenia poznawcze, depresja i problemy ze snem. W innych dziedzinach, takich jak neurologia, psychologia i psychiatria, istnieje wiele dowodów na to, że EEG NF ma potencjał łagodzenia tych objawów. Te obiecujące wyniki potwierdzają potrzebę dalszych badań w tej populacji pacjentów. Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań z danymi qEEG przed i po leczeniu jako standaryzowanym pomiarze wyniku, aby odpowiedzieć na pytanie, czy lęk i depresja związane z rakiem są modulowane w taki sam sposób, jak sugerują wyniki badań psychiatrycznych.

Ten tekst ma 9 stron i jest dostępny do przeczytania w Centrum.

To może Ciebie zainteresować

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy

Neurofeedback dla żołnierzy Obecne badanie pokazuje, że poddanie się treningowi neurofeedback aktywności ciała...

Aby umówić się na wizytę diagnostyczną i wstępną sesję terapeutyczną, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 503 526 907

centrumneuroterapii@gmail.com

Zachodniopomorskie Centrum Neuroterapii

ul. 3 Maja 25-27, piętro II, gabinet 311.
70-215 Szczecin
NIP: 8522666280